Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 14 januari 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information- Resultat av arbetsmiljöenkäten Falkenbergs kommun 2019

2019/30

2

Information- Resultat granskningsrapport om intern kontroll av kommunens huvudboksprocess

2019/496

3

Förvaltningsövergripande arbetsmodell för kommunalt aktivitetsansvar, KAA

2019/275

4

Tilldelning av medel för kvalitetshöjande insats inom integrationsområdet.

2019/488

5

Justering av nämndernas budgetramar

2020/16

6

Tilldelning av centrala budgetmedel-justering av budgetramar för ökat måltidspris 2020.

2019/534

7

Uppdrag i budget 2020- Fastställande av uppdragshandlingar

2019/498

8

Kommunstyrelsens månadsrapport november 2019

2019/149

9

Kommunens månadsrapport november 2019

2019/148

10

Motion - Reglering av ersättning till LOV-företag inom hemtjänsten

2019/206

11

Information- Redovisning av stimulansmedel samt uppnådda resultat inom området psykisk hälsa

2019/3

12

Återrapportering av uppdrag angående byggnation av Falkenbergs arena

2019/472

13

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Utveckling av folkhälsoarbetet

2019/259

14

Friskvårdsgrupp för barn med fetma

2019/400

15

Paviljonger till park- och kustenheten

2019/385

16

Ramavtal avseende exploatering inom östra Gärdet 1:38, Tånga Parkstad.

2019/483

17

Revidering av sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott avseende juni 2020

2019/360

18

Revidering av kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2020

2019/402

19

Viktiga frågor för kommunerna med anledning av nya regler om producentansvar för förpackningar och returpapper

2019/349

20

Utsändande av remiss - Ny organisation och arbetsformer för kommunala funktionsrättsrådet

2019/351

21

Utsändande av remiss - Ny organisation och arbetsformer för kommunala pensionärsrådet

2019/524

22

Ansökan om ekonomiskt stöd - Deltävling i Swedish Beach Tour 2020

2019/528

23

Ansökan om kulturarvsstöd 2020

2019/505

24

Uppdrag att ta fram riktlinjer för hållbar bygg- och anläggning

2019/492

25

Samverkansöverenskommelse Polis, Lokal nämnd Falkenberg Region Halland samt Falkenbergs kommun

2019/479

26

Ansluta till Färdplan för klimatneutral och konkrenskraftig bygg- och anläggningssektor

2019/491

27

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner

2019/547

28

Motion - Omgestaltning av Stortorget

2019/50

29

Motion - Sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar

2018/42

30

Medborgarförslag - Förmedla kommunens övergripande mål internt och externt

2019/383

31

Yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan och vägplan, avseende utbyggnad av gång-och cykelväg i Vinberg

2019/543

32

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

33

Meddelanden och anmälningar

2020/9

 

Kontakt