Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 14 april 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunens årsredovisning 2019

2020/84

2

Månadsrapport kommunstyrelsen februari 2020

2020/163

3

Kommunens månadsuppföljning och prognos februari 2020

2020/162

4

Över- och underskott för samtliga nämnder 2019-2020

2020/83

5

Tilldelning av centrala budgetmedel för kapitalkostnader

2020/16

6

Utveckling av IT-enheten

2020/192

7

Ökade licenskostnader inom IT

2020/194

8

Utökad lokalvårdssamordning

2020/204

9

Ökad fordonshyra

2020/205

10

Överskridande av projektbudget för investeringsprojekten Långavekaskolan och Glommens idrottshall

2019/394

11

Slutredovisning - Boende psykiskt funktionsnedsatta, Fjällvråken

2020/189

12

Slutredovisning - Anpassning förskolelokaler på Apelskolan, Kärnhuset

2017/356

13

Slutredovisning - Långåsskolans ombyggnad

2017/423

14

Slutredovisning - Skogstorps förskola

2017/233

15

Uppdrag - Gemensam bemanningsenhet

2015/270

16

Uppdrag - Samordna verkställighet och prioritering av folkhälsoarbetet

2020/78

17

Antagande av medborgarlöften för 2020

2020/169

18

Begäran om avyttring samt bolagsbildning för de kommersiella lokalerna på fastigheten Turbingränd, Växthuset 18

2018/553

19

Godkännande av riktlinje för hantering av personuppgifter i övergripande ekonomisystem

2019/132

20

Delegationsordning för kommunstyrelsen reviderad 2020

2020/147

21

Förslag till riktlinje gällande anställningar med lönesubvention

2019/245

22

Redovisning av uppdrag om en plan för hur Falkenbergs kommun kan nå läroplanens mål om simkunnighet genom att samordna insatser på fritid, förskoletid och skoltid

2019/366

23

Ändring av titel kommunchef till kommundirektör

2020/166

24

Antagande av nya verksamhetsområden för VA

2020/160

25

Tomträttsavtal Strandbaden 3

2020/157

26

Etablering del av Falkenberg Tröinge 6:75

2020/188

27

Förvärv av fastigheterna Åkaren 3-8 m.fl.

2020/168

28

Förvärv av Töringe 14:2

2020/185

29

Försäljning av del av Skrea 2:39

2020/186

30

Försäljning småhustomter på Stafsinge-Arvidstorp samt Långås

2020/144

31

Förslag till justering av fastställda regler för småhustomtkön

2020/123

32

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS, kvartal 4 2019

2019/263

33

Samråd om avgränsning av strategisk miljöbedömning för Danmarks havsplan

2020/198

34

Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige

2020/54

35

Information - Situationen med coronavirus i Falkenbergs kommun

2020/3

36

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

37

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt