Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 13 september 2022

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information-Genomförda åtgärder till följd av revisorernas rekommendationer efter granskning av kommunens underhållsarbete avseende fastigheter, gator/vägar samt VA-anläggningar

2021/356

2

Redovisning av uppdrag i budget - Minskad elförbrukning

2020/252

3

Kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2022

2022/27

4

Nämndernas månadsuppföljning för juli och prognos för 2022 samt socialnämndens återapportering av strukturellt underskott 2022

2022/28

5

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen avseende 2021

2022/264

6

Uppdrag i budget 2023, fastställande av uppdragshandlingar

2022/271

7

Bidrag till resurscentrum

2022/334

8

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfond

2022/292

9

Beslut avseende kommundirektörens delegation att teckna tilldelningsbeslut och ingå kontrakt för markentreprenad i projektet Tröingedal

2022/87

10

Upphävande av Marknadsplan för Falkenbergs kommun antagen 2008

2022/307

11

Bildande av gemensam överförmyndarnämnd, antagande av reglemente samt godkännande av överenskommelse avseende gemensam överförmyndarnämnd mellan Falkenbergs, Marks och Varbergs kommuner

2022/76

12

Revidering av socialnämndens reglemente

2022/331

13

Information – Arbetsmiljöverkets inspektioner 2021-2022 samt beslut efter inspektion

2022/278

14

Uppdrag gällande kompetensförsörjningsutmaningen

2022/288

15

Ökat friskvårdsbidrag

2022/308

16

Antagande av riktlinje för solelsproduktion samt uppdrag för framtagande av solbruksplan

2021/547

17

Fastställande av sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023

2022/260

18

Förlängning av optionsavtal, del av Smedjeholm 1:65

2020/351

19

Förberedelse för försäljning del av fastigheten Rian 10, Fältströmska kontoret

2021/225

20

Antagande av detaljplan för Töringe 7:19 m.fl. (förskola)

2018/238

21

Ansökan om planbesked - Detaljplan för del av Stubbhult 1:6 m fl.

2022/185

22

Svar på remiss - Ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindkraftspark Kattegatt Syd

2021/357

23

Medborgarförslag - Ny detaljplan i Glommen

2021/464

24

Redogörelse av delegationsbeslut

2022/42

25

Meddelanden och anmälningar

2022/8

Kontakt