Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 13 oktober 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information- Jäv och korruption

2020/3

2

Kommunstyrelsens delårsrapport 2020

2020/163

3

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen avseende 2019

2020/410

4

Kommunens delårsrapport 2020

2020/162

5

Ansökan om föreningslån med räntebidrag, Falkenbergs Tennisklubb

2020/203

6

Ansökan om föreningslån med räntebidrag, Ätrans IF

2020/202

7

Ombyggnad av särskola på Hjortsbergsskolan

2020/388

8

Uppdrag - Föreslå kriterier för att ersätta miljöpris med hållbarhetspris

2020/218

9

Redovisning av uppdrag - Utreda former för en eventuell samlokalisering med Statens servicecenter

2020/206

10

Revidering av reglemente för servicenämnden avseende upphandlingsverksamheten

2020/421

11

Antagande av Policy och riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

2019/329

12

Delrapportering av uppdrag i budget - Minskat serveringssvinn

2020/253

13

Markanvisningsavtal, Kärreberg 3:147 och 3:148

2020/391

14

Antagande av planprioriteringslista 2020

2020/247

15

Ansökan om planläggning Holger 11

2020/265

16

Ansökan om planläggning Tröinge 15:1 och 15:2

2020/221

17

Tröinge 2:21 - Begäran om planbesked

2016/514

18

Tröinge 2:205 m.fl. Begäran om planbesked

2020/322

19

Överenskommelse om fastighetsreglering för kv Harpan m.fl.

2020/382

20

Uppsägning av arrendeavtal för villkorsändring Knölaberget 2

2020/416

21

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS kvartal 2, 2020

2020/283

22

Svar på remiss - Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

2020/337

23

Svar på remiss - Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)

2020/266

24

Svar på remiss - Trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Region Jönköpings län

2020/77

25

Motion - Internt fasta elpriser

2019/164

26

Motion - Nej till Wheels & Wings

2020/150

27

Motion - Hållbar hälsa hela livet

2019/435

28

Motion - Bilpool i större bostadsområden

2017/362

29

Motion om pendelparkeringar vid våra stora knutpunkter

2016/246

30

Medborgarförslag - Alla nybyggen skall inkludera parkering till alla boende

2017/539

31

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

32

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt