Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 13 mars 2018

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Information - Granskningsrapport av arbetsmiljöfrågor och
sjukfrånvaro

2018/3

2

Information - Granskningsrapport av nämnd- och bolagsprotokoll
utifrån bestämmelser i kommunallagen

2018/3

3

Över- och underskott 2017-2018 samtliga nämnderPDF

2018/113

4

Årsredovisning m.m. 2017 - Falkenbergs Stadshus ABPDF

2018/132

5

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018PDF

2018/130

6

Redovisning av uppdrag: Förslag på hur kommunen kan stimulera
nybyggnation med förnyelsebara energikällor

2018/124

7

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan ombyggnad
av kök och matsal

2017/259

8

Del av Bilen 2 - Ansökan om planläggningPDF

2017/471

9

Detaljplan för Gödastorp 3:13 m.fl. - PlanavtalPDF

2017/320

10

Förvärv av fastigheten Gjuteriet 1PDF

2018/43

11

Reservation av tomt inom Smedjeholm industriområdePDF

2018/133

12

Markanvisningsavtal avseende Källstorp 1:79PDF

2018/111

13

Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal samt
exploateringsavtalPDF

2018/98

14

Objektsupphandling inom särskilt boende (SÄBO)PDF

2018/129

15

Information - Intentionsavtal med Högskolan i Halmstad

2018/142

16

Politisk organisation 2019-2022PDF

2017/584

17

Remiss - Vissa farleds- och hamnfrågorPDF

2017/603

18

Remiss - Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling
vid spelmissbruk och spelberoendePDF

2017/602

19

Remiss om ändringar för befintliga RamsarområdenPDF

2018/34

20

Remiss - Förslag till ny renhållningsordning för Halmstad kommun
2019PDF

2018/82

21

Motion - Trygghet och effektivitet? Dags för en utvärdering av
Räddningstjänsten VästPDF

2016/418

22

Motion - Maxtak för barngruppernas storlek i förskolanPDF

2014/336

23

Medborgarförslag - Åtgärder för miljömål "Hav i balans samt
levande kust och skärgård"PDF

2017/460

24

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg från Långaveka skola till
Glommens hamnPDF

2017/409

25

Anmälningar

 

Kontakt