Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 13 mars 2018

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Information - Granskningsrapport av arbetsmiljöfrågor och
sjukfrånvaro

2018/3

2

Information - Granskningsrapport av nämnd- och bolagsprotokoll
utifrån bestämmelser i kommunallagen

2018/3

3

Över- och underskott 2017-2018 samtliga nämnderPDF

2018/113

4

Årsredovisning m.m. 2017 - Falkenbergs Stadshus ABPDF

2018/132

5

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018PDF

2018/130

6

Redovisning av uppdrag: Förslag på hur kommunen kan stimulera
nybyggnation med förnyelsebara energikällor

2018/124

7

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan ombyggnad
av kök och matsal

2017/259

8

Del av Bilen 2 - Ansökan om planläggningPDF

2017/471

9

Detaljplan för Gödastorp 3:13 m.fl. - PlanavtalPDF

2017/320

10

Förvärv av fastigheten Gjuteriet 1PDF

2018/43

11

Reservation av tomt inom Smedjeholm industriområdePDF

2018/133

12

Markanvisningsavtal avseende Källstorp 1:79PDF

2018/111

13

Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal samt
exploateringsavtalPDF

2018/98

14

Objektsupphandling inom särskilt boende (SÄBO)PDF

2018/129

15

Information - Intentionsavtal med Högskolan i Halmstad

2018/142

16

Politisk organisation 2019-2022PDF

2017/584

17

Remiss - Vissa farleds- och hamnfrågorPDF

2017/603

18

Remiss - Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling
vid spelmissbruk och spelberoendePDF

2017/602

19

Remiss om ändringar för befintliga RamsarområdenPDF

2018/34

20

Remiss - Förslag till ny renhållningsordning för Halmstad kommun
2019PDF

2018/82

21

Motion - Trygghet och effektivitet? Dags för en utvärdering av
Räddningstjänsten VästPDF

2016/418

22

Motion - Maxtak för barngruppernas storlek i förskolanPDF

2014/336

23

Medborgarförslag - Åtgärder för miljömål "Hav i balans samt
levande kust och skärgård"PDF

2017/460

24

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg från Långaveka skola till
Glommens hamnPDF

2017/409

25

Anmälningar

 

Kontakt