Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 13 februari 2018

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Information - Kommunrevisionen, Utvärdering 2017
samt planering 2018

2018/3

2

Kommunstyrelsens årsredovisning 2017PDF

2018/77

3

Kommunstyrelsen - Över- och underskott 2017PDF

2018/71

4

Kommunstyrelsens genomförandeplan med
budget 2018PDF

2018/78

5

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan,
ombyggnad av kökPDF

2017/259

6

Statligt stöd för integration - Förstärkning av lovskola

2016/20

7

Statligt stöd för integration - Avlösare i förskola m.m.

2016/20

8

Information - Remiss av utkastet till lagrådsremiss -
Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2018/66

9

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten.
Avrapportering av utställning 3, förslag till revideringar
samt Antagande.PDF

2014/273

10

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

2017/564

11

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - AntagandePDF

2014/368

12

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna
Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

2017/578

13

Falkenberg Stafsinge 10:14 - förvärv av fastighetenPDF

2017/563

14

Falkenberg Jägmästaren 9 - överenskommelse om
ändring av utfart för fastighetenPDF

2018/35

15

Hjortsberg 3:67 och Hjortsberg 4:1 -
Överenskommelse om fastighetsregleringPDF

2017/562

16

Satsningar i lokalsamhällen och UllaredPDF

2018/75

17

Godkännande av beställning av paviljong till
FajansskolanPDF

2018/79

18

Tidigareläggning av investeringsprojektet
om/tillbyggnad av SlöingeskolanPDF

2018/80

19

Medborgarlöfte 2018PDF

2018/73

20

Avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen 2018PDF

2018/57

21

Förlängning av förordnande som tillförordnad
kommunchefPDF

2017/501

22

Samverkansavtal för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan inom Region HallandPDF

2018/69

23

Ansökan från Hermanstorps Kör och Ridklubb om
bidrag för att anordna lag SM i fälttävlan 2018.

2018/62

24

Remissvar - Delbetänkande SOU 2017:87
Finansiering, subvention och prissättning av
läkemedelPDF

2017/543

25

Medlemskap i KIMO, kommunernas internationella
miljöorganisationPDF

2018/83

26

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
SoL och lag om stöd och service till
funktionshindrade LSS 2017PDF

2017/256

27

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktigePDF

2018/86

28

Motion - Stadsodling på innergårdar i
bostadskvarterenPDF

2017/363

29

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaro (ELOF)PDF

2017/307

Kontakt