Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 13 februari 2018

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Information - Kommunrevisionen, Utvärdering 2017
samt planering 2018

2018/3

2

Kommunstyrelsens årsredovisning 2017PDF

2018/77

3

Kommunstyrelsen - Över- och underskott 2017PDF

2018/71

4

Kommunstyrelsens genomförandeplan med
budget 2018PDF

2018/78

5

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan,
ombyggnad av kökPDF

2017/259

6

Statligt stöd för integration - Förstärkning av lovskola

2016/20

7

Statligt stöd för integration - Avlösare i förskola m.m.

2016/20

8

Information - Remiss av utkastet till lagrådsremiss -
Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2018/66

9

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten.
Avrapportering av utställning 3, förslag till revideringar
samt Antagande.PDF

2014/273

10

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

2017/564

11

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - AntagandePDF

2014/368

12

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna
Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

2017/578

13

Falkenberg Stafsinge 10:14 - förvärv av fastighetenPDF

2017/563

14

Falkenberg Jägmästaren 9 - överenskommelse om
ändring av utfart för fastighetenPDF

2018/35

15

Hjortsberg 3:67 och Hjortsberg 4:1 -
Överenskommelse om fastighetsregleringPDF

2017/562

16

Satsningar i lokalsamhällen och UllaredPDF

2018/75

17

Godkännande av beställning av paviljong till
FajansskolanPDF

2018/79

18

Tidigareläggning av investeringsprojektet
om/tillbyggnad av SlöingeskolanPDF

2018/80

19

Medborgarlöfte 2018PDF

2018/73

20

Avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen 2018PDF

2018/57

21

Förlängning av förordnande som tillförordnad
kommunchefPDF

2017/501

22

Samverkansavtal för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan inom Region HallandPDF

2018/69

23

Ansökan från Hermanstorps Kör och Ridklubb om
bidrag för att anordna lag SM i fälttävlan 2018.

2018/62

24

Remissvar - Delbetänkande SOU 2017:87
Finansiering, subvention och prissättning av
läkemedelPDF

2017/543

25

Medlemskap i KIMO, kommunernas internationella
miljöorganisationPDF

2018/83

26

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
SoL och lag om stöd och service till
funktionshindrade LSS 2017PDF

2017/256

27

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktigePDF

2018/86

28

Motion - Stadsodling på innergårdar i
bostadskvarterenPDF

2017/363

29

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaro (ELOF)PDF

2017/307

Kontakt