Klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Ätran.

Vädret kan bidra till översvämningsproblem på utsatta ställen. Ta del av aktuell lägesrapport och läs mer om hur du kan förbereda dig >>

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 13 augusti 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunstyrelsens målindikatorer och bevakande indikatorer enligt styrmodellen

2019/247

2

Kommunstyrelsens budgetförslag 2020-2022

2019/296

3

Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökning m.m.

2019/115

4

Ny modell för feriejobb

2019/277

5

Förvaltningsövergripande arbetsmodell för det kommunala aktivitetsansvaret

2019/275

6

Motion - Närproducerad mat och färre transporter

2017/472

7

Uppdrag i budget 2017 - Jämställda löner

2017/14

8

Remissutsändande av riktlinje för bisysslor i Falkenbergs kommun

2018/627

9

Remissutsändande av riktlinje gällande anställningar med lönesubvention

2019/245

10

Slutredovisning gällande nybyggnation av industribyggnader, samt fråga om tilläggsinvestering till Falkenbergs Terminal AB

2019/276

11

Antagande av nytt reglemente för valnämnden

2016/268

12

Remiss - Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

2019/299

13

Motion - Inför en visselblåsarfunktion i Falkenberg

2018/344

14

Motion - Utökning av lokala ordningsföreskrifter, pyrotekniska varor på idrottsanläggningar.

2017/349

15

Redogörelse för delegationsbeslut


16

Meddelanden och anmälningar

 


Kontakt