Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 13 augusti 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunstyrelsens målindikatorer och bevakande indikatorer enligt styrmodellen

2019/247

2

Kommunstyrelsens budgetförslag 2020-2022

2019/296

3

Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökning m.m.

2019/115

4

Ny modell för feriejobb

2019/277

5

Förvaltningsövergripande arbetsmodell för det kommunala aktivitetsansvaret

2019/275

6

Motion - Närproducerad mat och färre transporter

2017/472

7

Uppdrag i budget 2017 - Jämställda löner

2017/14

8

Remissutsändande av riktlinje för bisysslor i Falkenbergs kommun

2018/627

9

Remissutsändande av riktlinje gällande anställningar med lönesubvention

2019/245

10

Slutredovisning gällande nybyggnation av industribyggnader, samt fråga om tilläggsinvestering till Falkenbergs Terminal AB

2019/276

11

Antagande av nytt reglemente för valnämnden

2016/268

12

Remiss - Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

2019/299

13

Motion - Inför en visselblåsarfunktion i Falkenberg

2018/344

14

Motion - Utökning av lokala ordningsföreskrifter, pyrotekniska varor på idrottsanläggningar.

2017/349

15

Redogörelse för delegationsbeslut


16

Meddelanden och anmälningar

 


Kontakt