Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 12 maj 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Svar på granskningsrapport av köptrohet mot ramavtal

2020/136

2

Månadsrapport kommunstyrelsen mars 2020

2020/163

3

Kommunens månadsuppföljning och prognos mars 2020

2020/162

4

Förlängning samt justering av ersättningsmodell, för hemsjukvården 2020-06-30 till 2021-03-31

2020/228

5

Uppdrag i budget - Vistelsetid i förskola och fritidshem

2020/254

6

Ändring av stadieindelning på Tullbroskolan

2020/250

7

Räkenskapssammanställning för 2019 för stiftelser understigande 1,5 mkr.

2020/207

8

Årsredovisningar för 2019 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

2020/212

9

Antagande av riktlinjer för främjande av sociala företag, samt upphävande av policy för socialt företagande

2020/88

10

Förändring av schablonersättningar som erhålls från migrationsverket avseende åtgärder för nyanlända

2020/233

11

Redovisning av uppdrag - Plastminimering

2019/176

12

Godkännande av reservationsavtal för del av Tröinge 6:75

2020/225

13

Godkännande av reservationsavtal för Skrea 23:54

2020/226

14

Uppdrag - Översyn av geografiska områden som ska betecknas som sammanhållen bebyggelse.

2018/416

15

Samråd om planerad fortsatt och utökad foderproduktion på fastigheten Sjövisaren 5 m.fl.

2020/197

16

Markföroreningar vid f.d. Slöinge träförädling, Slöinge 1:120

2020/245

17

Inriktning om vision, övergripande projektmål och planeringsprinciper avseende planprogram för Sloalyckan

2016/198

18

Ansökan om bidrag för Strandbadsturneringen 2020

2020/211

19

Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Stranninge

2020/73

20

Svar på remiss - Hållbar slamhantering

2020/127

21

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023

2020/200

22

Svar på remiss - Dataskyddsombudets granskningsrapport

2019/126

23

Svar på remiss - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

2020/81

24

Motion - Gångväg till Falkenbergs station

2019/403

25

Motion - Minska plastanvändningen i Falkenbergs kommun

2019/341

26

Medborgarförslag - Ta hänsyn till klimatpåverkan vid kommunens upphandlingar

2019/287

27

Medborgarförslag - Ta fram en plan för hur Falkenbergs kommun skall bli fossilfritt till 2030

2019/446

28

Medborgarförslag - Tilldela dödsbon fler tillfällen att åka till återvinningscentral

2019/471

29

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

30

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt