Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 12 januari 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information- Kommunrevisorernas granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten

2020/521

2

Information- Kommunrevisorernas granskning av intern kontroll i leverantörsregister och i samband med leverantörsutbetalningar

2020/557

3

Information- Åtgärder för näringsidkare med anledning av coronasituationen

2020/3

4

Information- Resultat arbetsmiljöenkät

2019/549

5

Befolkningsprognos 2020-2030

2020/539

6

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för november samt prognos för 2020

2020/163

7

Kommunens månadsuppföljning för november samt prognos för 2020

2020/162

8

Tilldelning av centrala budgetmedel

2020/16

9

Hantering av ränte-och amorteringsfria lån 2021

2020/544

10

Förfrågan från Falkenbergs Terminal AB om tillstånd för investering av dagvattensystem med mera på del av Västra gärdet 2:1 (Falkenbergs hamn)

2020/527

11

Ansökan om kulturarvsstöd 2021

2020/520

12

Revidering av riktlinje för deltagande på distans

2020/492

13

Revidering av sponsringspolicy

2020/477

14

Revidering av policy för internationella samarbeten

2020/480

15

Planavtal- Detaljplan för Tröinge 10:3

2019/253

16

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS kvartal 3 2020

2020/283

17

Svar på remiss - Samråd över ny översiktsplan för Halmstad kommun - Framtidsplan 2050

2020/488

18

Svar på remiss - Samråd om ny plan för transportsystemet, Halmstad kommun

2020/507

19

Svar på remiss Inbjudan till Natura 2000 samråd, vindpark Galatea-Galene

2020/187

20

Medborgarförslag om åtgärder för att gynna en lokal laxproduktion i Ätran

2016/314

21

Medborgarförslag - Ändra detaljplan B67 (Brune kulle)

2020/348

22

Medborgarförslag - Ändra parkeringsnormen för Brune kulle

2020/349

23

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

24

Meddelanden och anmälningar

2020/9

25

Information- Coronasituationen

2020/3

Kontakt