Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 12 februari 2019

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Laglighetsprövning av Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten

2014/273

2

Information - Regional utvecklingsstrategi (RUS)

2019/3

3

Information - Falkenbergs centrum, rapport kring verksamhet i centrumarbetet

2013/384

4

Information - Landsbygdsutveckling

2017/330

5

Information - SCB:s medborgarundersökning

2019/3

6

Information - Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

2019/3

7

Detaljplan för Rybäcken 1 m.fl. Hjortsberg centrum Norra - ansökan av planläggning

2016/188

8

Detaljplan för Rybäcken 1 m.fl. Hjortsberg centrum Norra - planavtal

2016/188

9

Samverkansavtal tillhörande detaljplan för Rybäcken 1 mfl

2019/39

10

Fråga om föreningslån till Falkenbergs Fontänhus

2019/60

11

Fastställande av timtaxa för kontrollavgift för externa exploatörer

2018/656

12

Antagande av biblioteksplan 2019-2022

2019/87

13

Markanvisningsavtal gällande Ullared 3:69, 3:70 och 3:71

2018/676

14

Slutredovisning - Dals Ängars förskola

2012/177

15

Slutredovisning - Tallkottens förskola

2014/286

16

Ansökan om kulturarvsstöd för Hallands Arkivförbund 2019

2018/605

17

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt

2018/49

18

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Handlingsplan för hur kommunen ska säkerställa tillfredsställande luftkvalitet i kommunens lokaler

2018/51

19

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2019

2019/53

20

Revidering av kartbilaga till lokalhyresavtal med Falkenbergs Terminal AB på Magasinvägen

2019/57

21

Godkännande av investering av Falkenbergs Terminal AB på Västra Gärdet 2:1

2019/58

22

Politisk organisation 2019-2022; nu fråga om ändring av arvodeskommittén från kommunfullmäktiges valberedning till kommunstyrelsens personalutskott

2019/47

23

Reglemente för kommunrevisionen

2019/59

24

Remiss - Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Kålabro.

2018/666

25

Motion om stimulansåtgärd för att rekrytera behöriga lärare till landsbygden

2018/343

26

Motion om bidrag till Falkenbergs kvinnojour

2018/359

27

Motion om trafiksäkra övergångsställen

2018/425

28

Motion om att kommunen undersöker förutsättningar för etablering av hundrastgård

2018/331

29

Medborgarförslag om att tidsbegränsa och avgiftsbelägg parkeringen vid Stålboms konditori

2018/239

30

Medborgarförslag - Kolonilotter för personer boende i hyresrätter i Falkenbergs kommun

2018/379

31

Redogörelse för delegationsbeslut


32

Anmälningar

 
Kontakt