Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 12 april 2022

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information – Flyktingsamordning Ukraina

2022/2

2

Information - Införande av visselblåsfunktion

2019/368

3

Kommunens årsredovisning 2021

2022/83

4

Kommunstyrelsens månadsrapport för februari 2022

2022/27

5

Nämndernas månadsuppföljning för februari samt prognos för 2022

2022/28

6

Tilldelning av centrala budgetmedel för kapitalkostnader m.m.

2021/373

7

Investeringsprojekt Hertings kraftstation

2022/155

8

Revidering av regler för kommunalt partistöd

2022/100

9

Granskningsrapport - Beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19 pandemin

2021/579

10

Redovisning av uppdrag till hållbarhetskontoret att lämna förslag på hur kommunen kan minimera förekomsten av gifter enl kemikalieinspektionens PRIO-lista

2015/91

11

Uppföljning och revidering av program för kemikaliesmarta förskolor

2022/67

12

Redovisning av uppdrag att långsiktigt säkerställa handlingskraft inom social och ekonomisk hållbarhet

2021/275

13

Uppdragsredovisning och antagande av ny resursfördelningsmodell

2021/160

14

Antagande av riktlinje för e-förslag

2020/436

15

Utökat planområde för del av Slöinge 1:120 m fl

2018/510

16

Revidering av vindbruksplan

2022/102

17

Återrapportering av utredningar gällande uppdrag i budget - Externa placeringar

2020/397

18

Förlängning av reservationsavtal nr 19, Tröinge 15:4

2020/111

19

Förlängning av optionsavtal nr 186, del av Slätten 1:1

2020/483

20

Godkännande av reservationsavtal nr 28, del av Tröinge 6:75 m.fl.

2022/165

21

Antagande - Detaljplan för Tröinge 6:75 m fl (hotell)

2018/647

22

Ansökan om planbesked - Detaljplan för del av Skrea 5:3 m fl

2021/525

23

Ansökan om planbesked - Detaljplan för Esered 1:216 m fl

2021/580

24

Förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för Serum 9 mfl

2020/259

25

Försäljning av Täckdiket 1 mfl

2020/481

26

Försäljning av Källstorp 1:41 m.fl.

2020/385

27

Förslag om ändring av sponsringsansvar till föreningar

2021/489

28

Motion - Inför semi-förstainsatsperson inom hemtjänsten och nattpatrullerna i Falkenberg

2021/472

29

Svar på remiss - Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner

2022/40

30

Svar på remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

2022/77

31

Svar på remiss - Stigningsfält vid Flähult utmed väg 153, Yttre Hjärtared

2022/23

32

Val efter Rie Boulund (M) som ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott samt kommunala funktionsrättsrådet

2022/172

33

Redogörelse av delegationsbeslut

2022/42

34

Meddelanden och anmälningar

2022/8

Kontakt