Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 11 september 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunstyrelsens sammanträde.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Handlingarna hittar du här.


 

1

 

 

Utdelning av medel till Falkenbergs FöreningsrådPDF

 

 

2017/357

 

 

2

 

 

Ställningstagande till eventuellt förvärv av fastigheten Esered 1:156 samt flytt av paviljongPDF

 

 

2018/382

 

 

3

 

 

Förvärv av fastigheten Lastaren 1PDF

 

 

2018/408

 

 

4

 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Tångalyckan 1 och 7PDF

 

 

2018/405

 

 

5

 

 

Förvärv av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:67PDF

 

 

2018/407

 

 

6

 

 

Vattenmyndigheternas samråd 2018 gällande kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraftPDF

 

 

2018/355

 

 

7

 

 

Revidering av riktlinje - Pension 80-90-100 för plus 65-åringarPDF

 

 

2018/441

 

 

8

 

 

Kommunstyrelsens månadsuppföljning juli 2018PDF

 

 

2018/167

 

 

9

 

 

Kommunens månadsuppföljning och prognos juli 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

10

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

11

 

 

Uthyrning av skollokaler utanför verksamhetstidPDF

 

 

2018/361

 

 

12

 

 

Utnyttjande av fonderade medel ur skogsfondenPDF

 

 

2018/377

 

 

13

 

 

Slutredovisning - Kaj VPDF

 

 

2018/371

 

 

14

 

 

Slutredovisning - ombyggnad StortorgetPDF

 

 

2018/368

 

 

15

 

 

Slutredovisning av Falkenbergs idrottshallPDF

 

 

2018/370

 

 

16

 

 

Slutredovisning - Skogstorps idrottshallPDF

 

 

2018/369

 

 

17

 

 

Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse mellan Region Halland och de halländska kommunernaPDF

 

 

2018/245

 

 

18

 

 

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmän vid utskrivning från slutenvårdPDF

 

 

2018/247

 

 

19

 

 

Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i HallandPDF

 

 

2018/358

 

 

20

 

 

Överenskommelse om kommun- och regionledningsforumPDF

 

 

2018/226

 

 

21

 

 

Förnyande av förordnande av vigselförrättarePDF

 

 

2018/403

 

 

22

 

 

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfondPDF

 

 

2018/365

 

 

23

 

 

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2017PDF

 

 

2018/378

 

 

24

 

 

Granskning av IT- och informationssäkerhetPDF

 

 

2018/240

 

 

25

 

 

Avsägelse från Susan Pettersson (KD) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott samt som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

 

 

2018/455

 

 

26

 

 

Firmateckning för registrerade stiftelserPDF

 

 

2018/335

 

 

27

 

 

Firmateckning för stiftelserPDF

 

 

2018/447

 

 

28

 

 

Sammanträdestider 2019PDF

 

 

2018/462

 

 

29

 

 

Remiss - Plan om övertagande av kommunal räddningstjänst

 

 

2018/323

 

 

30

 

 

Remiss - Energimyndighetens förslag till nya riksintresseområden för energiproduktion vattenkraftPDF

 

 

2018/372

 

 

31

 

 

Remiss - Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Björka i Falkenbergs kommunPDF

 

 

2018/387

 

 

32

 

 

Remiss - Reviderat förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019PDF

 

 

2018/82

 

 

33

 

 

Remiss - Revidering av Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning

 

 

2018/333

 

 

34

 

 

Remiss - Förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

 

 

2018/384

 

 

35

 

 

Motion - Havet blöderPDF

 

 

2017/187

 

 

36

 

 

Motion - Användning av petroleumbaserade konstgräsmaterial och liknande i offentliga miljöerPDF.

 

 

2017/103

 

 

37

 

 

Motion- Användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöerPDF

 

 

2017/101

 

 

38

 

 

Motion - Egenavgiften för färdtjänst ska följa kollektivtrafiktaxan utan påslagPDF

 

 

2017/579

 

 

39

 

 

Motion - Fria bussresor för äldrePDF

 

 

2017/503

 

 

40

 

 

Motion - Barnahus i FalkenbergPDF

 

 

2018/56

 

 

41

 

 

Motion - Byggnationer av bostäder i kommunens inlandPDF

 

 

2016/279

 

 

42

 

 

Motion - Bostadsbyggande i hela kommunenPDF

 

 

2017/473

 

 

43

 

 

Motion - Cykelvärdar vid Falkenbergs stationPDF

 

 

2018/64

 

 

44

 

 

Motion - Förbättrade öppettider på kommunens bibliotekPDF

 

 

2013/109

 

 

45

 

 

Medborgarförslag - Slopa avgiften för tillstånd till enskilt avloppPDF

 

 

2017/493

 

 

46

 

 

Medborgarförslag - Årligt återkommande barnkarnevalPDF

 

 

2017/470

 

 

47

 

 

Medborgarförslag - Ändrade öppettider på biblioteket i Falkenberg.PDF

 

 

2013/281

 

 

48

 

 

Medborgarförslag - Bättre öppettider på biblioteketPDF

 

 

2014/131

 

 

49

 

 

Redogörelse för delegationsbeslut 2018-09-11

 

 

 

50

 

 

Anmälningar KS

 

 

 

Kontakt