Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 11 september 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunstyrelsens sammanträde.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Handlingarna hittar du här.


 

1

 

 

Utdelning av medel till Falkenbergs FöreningsrådPDF

 

 

2017/357

 

 

2

 

 

Ställningstagande till eventuellt förvärv av fastigheten Esered 1:156 samt flytt av paviljongPDF

 

 

2018/382

 

 

3

 

 

Förvärv av fastigheten Lastaren 1PDF

 

 

2018/408

 

 

4

 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Tångalyckan 1 och 7PDF

 

 

2018/405

 

 

5

 

 

Förvärv av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:67PDF

 

 

2018/407

 

 

6

 

 

Vattenmyndigheternas samråd 2018 gällande kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraftPDF

 

 

2018/355

 

 

7

 

 

Revidering av riktlinje - Pension 80-90-100 för plus 65-åringarPDF

 

 

2018/441

 

 

8

 

 

Kommunstyrelsens månadsuppföljning juli 2018PDF

 

 

2018/167

 

 

9

 

 

Kommunens månadsuppföljning och prognos juli 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

10

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

11

 

 

Uthyrning av skollokaler utanför verksamhetstidPDF

 

 

2018/361

 

 

12

 

 

Utnyttjande av fonderade medel ur skogsfondenPDF

 

 

2018/377

 

 

13

 

 

Slutredovisning - Kaj VPDF

 

 

2018/371

 

 

14

 

 

Slutredovisning - ombyggnad StortorgetPDF

 

 

2018/368

 

 

15

 

 

Slutredovisning av Falkenbergs idrottshallPDF

 

 

2018/370

 

 

16

 

 

Slutredovisning - Skogstorps idrottshallPDF

 

 

2018/369

 

 

17

 

 

Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse mellan Region Halland och de halländska kommunernaPDF

 

 

2018/245

 

 

18

 

 

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmän vid utskrivning från slutenvårdPDF

 

 

2018/247

 

 

19

 

 

Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i HallandPDF

 

 

2018/358

 

 

20

 

 

Överenskommelse om kommun- och regionledningsforumPDF

 

 

2018/226

 

 

21

 

 

Förnyande av förordnande av vigselförrättarePDF

 

 

2018/403

 

 

22

 

 

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfondPDF

 

 

2018/365

 

 

23

 

 

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2017PDF

 

 

2018/378

 

 

24

 

 

Granskning av IT- och informationssäkerhetPDF

 

 

2018/240

 

 

25

 

 

Avsägelse från Susan Pettersson (KD) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott samt som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

 

 

2018/455

 

 

26

 

 

Firmateckning för registrerade stiftelserPDF

 

 

2018/335

 

 

27

 

 

Firmateckning för stiftelserPDF

 

 

2018/447

 

 

28

 

 

Sammanträdestider 2019PDF

 

 

2018/462

 

 

29

 

 

Remiss - Plan om övertagande av kommunal räddningstjänst

 

 

2018/323

 

 

30

 

 

Remiss - Energimyndighetens förslag till nya riksintresseområden för energiproduktion vattenkraftPDF

 

 

2018/372

 

 

31

 

 

Remiss - Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Björka i Falkenbergs kommunPDF

 

 

2018/387

 

 

32

 

 

Remiss - Reviderat förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen för Halmstads kommun 2019PDF

 

 

2018/82

 

 

33

 

 

Remiss - Revidering av Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning

 

 

2018/333

 

 

34

 

 

Remiss - Förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

 

 

2018/384

 

 

35

 

 

Motion - Havet blöderPDF

 

 

2017/187

 

 

36

 

 

Motion - Användning av petroleumbaserade konstgräsmaterial och liknande i offentliga miljöerPDF.

 

 

2017/103

 

 

37

 

 

Motion- Användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöerPDF

 

 

2017/101

 

 

38

 

 

Motion - Egenavgiften för färdtjänst ska följa kollektivtrafiktaxan utan påslagPDF

 

 

2017/579

 

 

39

 

 

Motion - Fria bussresor för äldrePDF

 

 

2017/503

 

 

40

 

 

Motion - Barnahus i FalkenbergPDF

 

 

2018/56

 

 

41

 

 

Motion - Byggnationer av bostäder i kommunens inlandPDF

 

 

2016/279

 

 

42

 

 

Motion - Bostadsbyggande i hela kommunenPDF

 

 

2017/473

 

 

43

 

 

Motion - Cykelvärdar vid Falkenbergs stationPDF

 

 

2018/64

 

 

44

 

 

Motion - Förbättrade öppettider på kommunens bibliotekPDF

 

 

2013/109

 

 

45

 

 

Medborgarförslag - Slopa avgiften för tillstånd till enskilt avloppPDF

 

 

2017/493

 

 

46

 

 

Medborgarförslag - Årligt återkommande barnkarnevalPDF

 

 

2017/470

 

 

47

 

 

Medborgarförslag - Ändrade öppettider på biblioteket i Falkenberg.PDF

 

 

2013/281

 

 

48

 

 

Medborgarförslag - Bättre öppettider på biblioteketPDF

 

 

2014/131

 

 

49

 

 

Redogörelse för delegationsbeslut 2018-09-11

 

 

 

50

 

 

Anmälningar KS

 

 

 

Kontakt