Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 11 maj 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för mars samt prognos för 2021

2021/25

2

Kommunens månadsuppföljning för mars samt prognos för 2021

2021/26

3

Fördelning av avsatta medel med anledning av coronapandemin

2021/216

4

Förslag till anläggningsarrende med Lantmännen, del av Västra Gärdet 2:1

2021/209

5

Antagande av Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen

2021/109

6

Godkännande av reservationsavtal, del av Tröinge 6:75

2021/187

7

Ramavtal avseende detaljplan för Glommens hamn

2021/168

8

Ansökan om Årets stadskärna

2021/195

9

Räkenskapssammanställning för 2020 för stiftelser understigande 1,5 mkr.

2021/181

10

Antagande av riktlinjer för publicering av bilder och rörligt material med personer

2019/274

11

Införa en central gemensam bemanningsenhet

2020/271

12

Revidering av ägardirektiv och förtydligande av ägardirektiv- Räddningstjänsten Väst

2021/144

13

Utvärdering av kvalitetshöjande insatser 2020

2020/281

14

Svar på remiss - Hemställan gällande ansvar för regional fysisk planering

2021/64

15

Svar på granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten

2020/521

16

Svar på remiss - Förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever

2021/212

17

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2022

2021/182

18

Svar på remiss - Vattenverksamhet gällande ledning för bortledande av ytvatten från fastigheten Morups-Lynga 1:24

2021/161

19

Svar på remiss- Inbjudan till Natura 2000 kompletterande avgränsningssamråd, vindpark Galatea-Galene

2020/187

20

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

21

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt