Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 11 augusti 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar

2020/16

2

Uppdrag i budget 2021 - Fastställande av uppdragshandlingar

2020/262

3

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) 2020

2020/283

4

Kriterier för att ersätta miljöpris med hållbarhetspris

2020/218

5

Åtgärder för att motverka invasiva främmande växter på kommunal mark

2020/297

6

Uppdrag om tillväxtmål

2020/277

7

Inriktningsbeslut avseende fjärrvärme som uppvärmningskälla i Falkenbergs kommun

2020/284

8

Försäljning småhustomter på Stafsinge-Arvidstorp 2:218 och 2:219

2020/144

9

Markanvisningsavtal gällande Kärreberg 3:146, 3:155 och 3:156

2020/305

10

Antagande av policy avseende gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland

2020/270

11

Svar på remiss - Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten

2020/285

12

Svar på remiss - Framtidens teknik i omsorgens tjänst

2020/184

13

Svar på remiss - Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

2020/231

14

Svar på remiss - Trafikförsörjningsprogram för Region Halland 2020-2024

2020/216

15

Svar på remiss - Hållbara städer och samhällen

2020/296

16

Motion - Hållbar hälsa hela livet

2019/435

17

Motion - Kompensera förskolepersonal för karensdag under vinterhalvåret

2018/154

18

Motion - Hundrastgård i Falkenberg

2017/59

19

Medborgarförslag - Rastgård för hund

2017/165

20

Medborgarförslag - Bilfritt på Lövstaviken där asfaltbeläggningen slutar

2018/487

21

Medborgarförslag - Redovisning av koldioxidbelastning för menyalternativ i gymnasieskolans lunchrestaurang

2019/423

22

Medborgarförslag - Göra området mellan Lövstavikens småbåtshamn och Stafsinge strand mer tillgängligt och användarvänligt

2017/381

23

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

24

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt