Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 10 november 2020

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Reglering av betalningsansvar mellan Region Halland och de halländska kommunerna för uppkomna betalningsdagar inom trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2020/472

2

Överklagande till högsta förvaltningsdomstolen-Tröinge 3:107

2018/525

3

Laglighetsprövning av Inriktningsbeslut för Tröinge 3:107-Tröingeskolan

2020/340

4

Genomförandeplan och internbudget för kommunstyrelsen 2021

2020/414

5

Försäkringar;nu fråga om index-och premieförändringar

2017/191

6

Delrapportering av uppdrag i budget 2021 -Genomlysning av kommunens resursfördelningsmodell

2020/393

7

Delrapportering av uppdrag i budget 2021 till socialnämnden - Externa placeringar

2020/397

8

Delrapportering av uppdrag i budget 2021 - Se över kommunens fordonsverksamhet och bilpool, samt användning och behov

2020/395

9

Antagande av ny rese- och mötespolicy

2018/162

10

Bemyndigande att teckna kommunens och kommunstyrelsens förvaltade stiftelsers bank-och plusgirobetalningar, samt bankkontoöverföringar

2020/449

11

Delårsrapport 2020 från Räddningstjänsten Väst

2020/434

12

Struktur för lokala styrdokument

2020/389

13

Redovisning av förstudierapport - Friskvårdsgrupp för barn med fetma

2019/400

14

Redovisning av uppdrag - Genomför förstudie för anpassning och eventuell tillbyggnad, samt utreda vilka verksamheter som bör lokaliseras i Stadshuset

2020/178

15

Redovisning av uppdrag - Genomföra en förstudie för samlokalisering av VIVAB, FEAB samt delar av serviceförvaltningens och kultur-, fritids- och teknikförvaltningens yttre verksamhet.

2020/177

16

Redovisning av uppdrag i budget 2021 - Ta fram långsiktig och hållbar lokalstrategi

2020/396

17

Fastställande av VA-taxa för 2021

2020/455

18

Fastställande av avfallstaxa för 2021

2020/456

19

Tillfällig reducering av arrendeavgifter 2020 till följd av Covid-19

2020/446

20

Revidering pensionsriktlinje

2020/370

21

Motion - Vägföreningar och vägsamfälligheter

2020/99

22

Medborgarförslag - Kompensera för klimatpåverkan med mera trädplanteringar

2019/509

23

Information-Coronasituationen

2020/3

24

Redogörelse av delegationsbeslut

2020/2

25

Meddelanden och anmälningar

2020/9

Kontakt