Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 10 april 2018

Dagordning

Nr.

Ärende

Referens

1

Kommunens årsredovisning för 2017PDF

2018/114

2

Veka 1:6 -ansökan om planläggningPDF

2017/399

3

Remiss - ParkeringsstrategiPDF

2018/181

4

Information - Krisberedskapsveckan

2018/3

5

Delegationsordning för kommunstyrelsenPDF

2018/166

6

InformationssäkerhetspolicyPDF

2018/139

7

Riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och
kalenderPDF

2018/174

8

Policy för medborgardialogPDF

2018/175

9

Godkännande av intentionsavtal mellan Falkenbergs kommun och

Högskolan i Halmstad

2018/142

10

Objektsupphandling inom särskilt boende

2018/129

11

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för februari
2018PDF

2018/167

12

Kommunens månadsuppföljning och prognos
februari 2018PDF

2018/168

13

Tilldelning av centrala budgetmedel

2018/186

14

Bemyndigande att teckna kommunens bank- och

plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag

2018/151

15

Planeringsförutsättningar 2019-2021PDF

2018/184

16

Redovisning utförd intern kontroll 2016-06-01-
PDF
-2017-12-31 samt plan för 2018 års interna kontrollPDF

2018/81

17

Lokaliseringsstudie angående en ny grundskola i
Skreaområdet.PDF

2017/456

18

Genomförande av allmän platsmark inom
detaljplaneområdet för Växthuset 9 m.fl.PDF

2017/450

19

Statligt stöd för integration - 2 jobbcoacher inom
DUA-teamet (delegationen för unga och nyanlända
till arbete)PDF

2016/20

20

Återrapportering av uppdrag om ökad HBTQ
kompetens bland kommunens anställdaPDF

2014/297

21

Samråd förslag till översiktsplan Hylte kommun

2018/137

22

Remiss - Reboot, omstart för den digitala förvaltningen

2018/45

23

Remiss - Stärkt skydd för valhemligheten

2018/87

24

Remiss - Vattenmyndighetens samråd

2017/516

25

Återkoppling - Hantering av motioner och medborgarförslag

2018/30

26

Anmälningar

2018/2

Kontakt