Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 10 april 2018

Dagordning

Nr.

Ärende

Referens

1

Kommunens årsredovisning för 2017PDF

2018/114

2

Veka 1:6 -ansökan om planläggningPDF

2017/399

3

Remiss - ParkeringsstrategiPDF

2018/181

4

Information - Krisberedskapsveckan

2018/3

5

Delegationsordning för kommunstyrelsenPDF

2018/166

6

InformationssäkerhetspolicyPDF

2018/139

7

Riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och
kalenderPDF

2018/174

8

Policy för medborgardialogPDF

2018/175

9

Godkännande av intentionsavtal mellan Falkenbergs kommun och

Högskolan i Halmstad

2018/142

10

Objektsupphandling inom särskilt boende

2018/129

11

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för februari
2018PDF

2018/167

12

Kommunens månadsuppföljning och prognos
februari 2018PDF

2018/168

13

Tilldelning av centrala budgetmedel

2018/186

14

Bemyndigande att teckna kommunens bank- och

plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag

2018/151

15

Planeringsförutsättningar 2019-2021PDF

2018/184

16

Redovisning utförd intern kontroll 2016-06-01-
PDF
-2017-12-31 samt plan för 2018 års interna kontrollPDF

2018/81

17

Lokaliseringsstudie angående en ny grundskola i
Skreaområdet.PDF

2017/456

18

Genomförande av allmän platsmark inom
detaljplaneområdet för Växthuset 9 m.fl.PDF

2017/450

19

Statligt stöd för integration - 2 jobbcoacher inom
DUA-teamet (delegationen för unga och nyanlända
till arbete)PDF

2016/20

20

Återrapportering av uppdrag om ökad HBTQ
kompetens bland kommunens anställdaPDF

2014/297

21

Samråd förslag till översiktsplan Hylte kommun

2018/137

22

Remiss - Reboot, omstart för den digitala förvaltningen

2018/45

23

Remiss - Stärkt skydd för valhemligheten

2018/87

24

Remiss - Vattenmyndighetens samråd

2017/516

25

Återkoppling - Hantering av motioner och medborgarförslag

2018/30

26

Anmälningar

2018/2

Kontakt