Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige att besluta om. Kommunstyrelsen har också möjlighet att fatta egna beslut i flera ärenden.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande är Per Svensson (S), förste vice ordförande är Rebecka Kristensson (S) och andre vice ordförande är Anneli Andelén (C). 

Ledamöter i kommunstyrelsen

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som gör en första beredning av alla ärenden. Dessutom finns även personalutskottet, hållbarhetsutskottet och näringslivs- och marknadsutskottet under kommunstyrelsen. Läs mer om utskotten här.

När de olika facknämnderna vill genomföra förändringar som påverkar kommunens ekonomi eller är av stor betydelse för kommunen skickas de till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige går alltid först genom kommunstyrelsen, som föreslår vad fullmäktige ska besluta.

Kontakt