Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige att besluta om, kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen har också möjlighet att fatta egna beslut i flera ärenden.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
Den politiska majoriteten i kommunen, vilken är består av socialdemokrater, kristdemokrater, liberaler och miljöpartiet, har ordförande- och förste vice ordförandeposterna i kommunstyrelsen. Ordförande är Per Svensson (S) och Rebecka Kristensson (S), förste vice ordförande. Från oppositionen är Anneli Andelén (C) andre vice ordförande.

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som gör en första beredning av alla ärenden.Dessutom finns även utskotten arbetsgivarutskott och integrationsberedning under kommunstyrelsen. Läs mer om utskotten här.

När de olika facknämnderna vill genomföra förändringar som påverkar kommunens ekonomi eller är av stor betydelse för kommunen skickas de till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige går alltid först genom kommunstyrelsen, som föreslår vad fullmäktige ska besluta. Läs mer om sammanträdestiderna här.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Kontakt