Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Revisionsrapporter

Denna sida innehåller kommunrevisionens rapporter.

2022

Granskning av personal- och kompetensförsörjning Falkenbergs kommun.PDF
Granskning av personal- och kompetensförsörjning - kommunala bolagen Falkenbergs kommun.PDF
Revisionsberättelse 2021PDF
Granskning av årsredovisning 2021PDF
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021PDF

 

2021

Granskning av de kommunala bolagens arbete med intern kontroll.PDF
Granskning av kommunens underhåll av fastigheter, gator, vägar samt VA-anläggningarPDF
Granskningsrapport årsredovisning 2020PDF
Revisionsberättelse 2020PDF
Granskning av förutsättning för rektors pedagogiska ledarskapPDF
Revisionsrapport Arbetsmiljö Räddningstjänsten VästPDF
Granskningsrapport Uppföljning av placerade barn och ungaPDF
Granskning delårsrapport 2021PDF
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021PDF
Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandeminPDF
Granskning av likvärdig skola - personella resurserPDF

2020

Granskning av utskrivningsklara patienter 2020PDF
Granskning av köptrohet mot ramavtal 2020PDF
Granskning av årsredovisning 2019PDF
Revisionsberättelse 2019PDF
Historikanalys löneutbetalningar 2020PDF
Granskning av delårsrapport 2020PDF
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamhetenPDF
Granskningsrapport skolans digitaliseringPDF
Granskning av samverkan av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och ungaPDF
Granskning av intern kontroll i leverantörsregister och i samband med leverantörsutbetalningarPDF

2019

Granskning av intern styrning och kontrollPDF
Granskning av elevers skolfrånvaroPDF
Granskning av kommunens krisberedskapPDF
Granskning av delårsrapport 2019PDF
Revisionsutlåtande delårsrapport 2019PDF
Revisionsutlåtande, Jan Berge, delårsrapport 2019PDF
Granskning av intern kontroll o kommunens huvudboksprocessPDF
Granskning av årsredovisning 2018Powerpoint
Revisionsberättelse 2018PDF

2018

Granskning av arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaroPDF
Granskning av nämnd- och bolagsprotokoll utifrån bestämmelser i kommunallagenPDF
Uppföljning av revisionens granskningar genomförda 2015PDF
Granskning av IT- och informationssäkerhetPDF
Delårsrapport 2018 Räddningstjänsten VästPDF
Granskning av delårsrapport 2018PDF
Granskning av styrning och uppföljning av investeringsprocessen samt ny projektstyrningsmodellPDF
Granskning av intern kontroll i processen för försörjningsstödPDF
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktspliktPDF

Kontakt