Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 30 oktober 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunfullmäktiges sammanträde. I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Handlingarna hittar du här på sidan. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Information - KPA pension, 30 min. (Anette Johansson, pensionshandläggare)

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

4

 

 

Anmälan av motioner

 

 

2018/20

 

 

5

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

6

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

7

 

 

Motion - Havet blöderPDF

 

 

2017/187

 

 

8

 

 

Motion - Användning av petroleumbaserade konstgräsmaterial och liknande i offentliga miljöerPDF

 

 

2017/103

 

 

9

 

 

Motion- Användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöerPDF

 

 

2017/101

 

 

10

 

 

Motion - Cykelvärdar vid Falkenbergs stationPDF

 

 

2018/64

 

 

11

 

 

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaroPDF

 

 

2017/307

 

 

12

 

 

Motion - Redovisning av kommunfullmäktiges beslutPDF

 

 

2018/278

 

 

13

 

 

Motion - Krav på maxhyra vid markanvisningPDF

 

 

2017/416

 

 

14

 

 

Motion - Kompensera förskolepersonal för karensdag under vinterhalvåretPDF

 

 

2018/154

 

 

15

 

 

Medborgarförslag - Slopa avgiften för tillstånd till enskilt avloppPDF

 

 

2017/493

 

 

16

 

 

Medborgarförslag - Årligt återkommande barnkarnevalPDF

 

 

2017/470

 

 

17

 

 

Medborgarförslag - Planering och byggande av billiga hyresrätter i Falkenbergs inlandPDF

 

 

2017/186

 

 

18

 

 

Kommunens delårsrapport för januari-augusti 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

19

 

 

Slutredovisning - Kaj VPDF

 

 

2018/371

 

 

20

 

 

Slutredovisning - ombyggnad StortorgetPDF

 

 

2018/368

 

 

21

 

 

Slutredovisning - Falkenbergs idrottshallPDF

 

 

2018/370

 

 

22

 

 

Slutredovisning - Skogstorps idrottshallPDF

 

 

2018/369

 

 

23

 

 

Antagande av avfallsplan 2018-2022PDF

 

 

2018/497

 

 

24

 

 

Reservationsavtal avseende del av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:75PDF

 

 

2018/406

 

 

25

 

 

Skrea 2:39 tillägg till exploateringsavtalPDF

 

 

2018/505

 

 

26

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

27

 

 

Utbetalning av partistöd 2019PDF

 

 

2018/327

 

 

28

 

 

Höjning av avgift för tillståndsprövning och tillsyner inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel m.m.PDF

 

 

2018/353

 

 

29

 

 

Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet HallandPDF

 

 

2018/352

 

 

30

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

 

 

2018/74

 

 

31

 

 

Val av vice ordförande i valberedningen

 

 

2018/521

 

 

32

 

 

Val efter Bernth Sibelius (L) som revisor för Falkenbergs kommun samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

2018/491

 

 

33

 

 

Val efter Tommy Nilsson (MP) som revisor i Falkenbergs kommun samt som revisorssuppleant i FAVRAB och VIVAB

 

 

2018/461

 

 

34

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

35

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218