Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 30 oktober 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunfullmäktiges sammanträde. I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Handlingarna hittar du här på sidan. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Information - KPA pension, 30 min. (Anette Johansson, pensionshandläggare)

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

4

 

 

Anmälan av motioner

 

 

2018/20

 

 

5

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

6

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

7

 

 

Motion - Havet blöderPDF

 

 

2017/187

 

 

8

 

 

Motion - Användning av petroleumbaserade konstgräsmaterial och liknande i offentliga miljöerPDF

 

 

2017/103

 

 

9

 

 

Motion- Användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöerPDF

 

 

2017/101

 

 

10

 

 

Motion - Cykelvärdar vid Falkenbergs stationPDF

 

 

2018/64

 

 

11

 

 

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaroPDF

 

 

2017/307

 

 

12

 

 

Motion - Redovisning av kommunfullmäktiges beslutPDF

 

 

2018/278

 

 

13

 

 

Motion - Krav på maxhyra vid markanvisningPDF

 

 

2017/416

 

 

14

 

 

Motion - Kompensera förskolepersonal för karensdag under vinterhalvåretPDF

 

 

2018/154

 

 

15

 

 

Medborgarförslag - Slopa avgiften för tillstånd till enskilt avloppPDF

 

 

2017/493

 

 

16

 

 

Medborgarförslag - Årligt återkommande barnkarnevalPDF

 

 

2017/470

 

 

17

 

 

Medborgarförslag - Planering och byggande av billiga hyresrätter i Falkenbergs inlandPDF

 

 

2017/186

 

 

18

 

 

Kommunens delårsrapport för januari-augusti 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

19

 

 

Slutredovisning - Kaj VPDF

 

 

2018/371

 

 

20

 

 

Slutredovisning - ombyggnad StortorgetPDF

 

 

2018/368

 

 

21

 

 

Slutredovisning - Falkenbergs idrottshallPDF

 

 

2018/370

 

 

22

 

 

Slutredovisning - Skogstorps idrottshallPDF

 

 

2018/369

 

 

23

 

 

Antagande av avfallsplan 2018-2022PDF

 

 

2018/497

 

 

24

 

 

Reservationsavtal avseende del av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:75PDF

 

 

2018/406

 

 

25

 

 

Skrea 2:39 tillägg till exploateringsavtalPDF

 

 

2018/505

 

 

26

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

27

 

 

Utbetalning av partistöd 2019PDF

 

 

2018/327

 

 

28

 

 

Höjning av avgift för tillståndsprövning och tillsyner inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel m.m.PDF

 

 

2018/353

 

 

29

 

 

Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet HallandPDF

 

 

2018/352

 

 

30

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

 

 

2018/74

 

 

31

 

 

Val av vice ordförande i valberedningen

 

 

2018/521

 

 

32

 

 

Val efter Bernth Sibelius (L) som revisor för Falkenbergs kommun samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

2018/491

 

 

33

 

 

Val efter Tommy Nilsson (MP) som revisor i Falkenbergs kommun samt som revisorssuppleant i FAVRAB och VIVAB

 

 

2018/461

 

 

34

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

35

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218