Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 30 november 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls på Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 30/11 hålls i Argussalen. Start klockan 16.00. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

2

Anmälan av motioner

2021/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

4

Anmälan av interpellationer

2021/8

5

Information om granskningsrapport, 20 min. (Gösta Svensson, kommunrevisionens vice ordf.)

2021/257

6

Delårsrapport 2021 från Räddningstjänsten Väst

2021/452

7

Fastställande av avfallstaxa 2022

2021/422

8

Fastställande av VA-taxa för 2022

2021/423

9

Införa P-skiva i P-hus centrum

2019/244

10

Upphävande av plan för ekologisk hållbarhet

2021/446

11

Fastställande av avgifter och taxor inom socialnämndens verksamheter för 2022

2021/468

12

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område

2021/462

13

Godkännande av överenskommelse om förlängning av ramavtal - del av Tröinge 6:75

2019/78

14

Förvärv av fastigheten Tröinge 2:21 m.fl. - Information om ej genomförda försäljningar

2021/132

15

Antagande av detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12

2014/368

16

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

2021/18

17

Avsägelse från Julia Weidenlöv (C) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2021/485

18

Eventuellt tillkommande valärenden


19

Meddelanden och anmälningar

2021/9