Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 30 juni 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 9.00 och hålls i Falkallen.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

2

Anmälan av motioner

2020/6

3

Anmälan av interpellationer

2020/8

4

Budget för 2021, budgetramar för 2022, kommunplan för 2023 och kommunal skattesats för 2021

2020/269

5

Motion - Digital justering av sammanträdesprotokoll

2019/449

6

Motion - Minska plastanvändningen i Falkenbergs kommun

2019/341

7

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2019

2020/215

8

Kommunens månadsuppföljning- Tertialrapport 1

2020/162

9

Redovisning av uppdrag - Plastminimering

2019/176

10

Exploateringsavtal för kv Spettet 3 m.fl.

2019/243

11

Försäljning av fastigheten Guldpärlan 1

2017/578

12

Uppföljning av motioner

2020/13

13

Uppföljning av medborgarförslag

2020/12

14

Avsägelse från Karin Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2020/303

15

Eventuellt tillkommande valärenden


16

Meddelanden och anmälningar

2020/9