Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 30 januari 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Allmänhetens frågestund

 

2

Information om KRAMI:s verksamhet, 30 min.
(Sylvia Andersson, frivårdsinspektör)

2018/3

3

Information om revisorernas revisionsplan 2018, 20 min.
(Gösta Svensson, kommunrevisor)

2018/3

4

Information om medarbetarenkäten 2017, 30 min.
(Annelie Elofsson, PA-konsult)PDF

2017/565

5

Ledamöternas eventuella frågor

 

6

Anmälan av motionerPDF

2018/20

7

Anmälan av medborgarförslagPDF

2018/19

8

Anmälan av interpellationer

 

9

Motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda
till avstängning från förskolanPDF

2017/352

10

Motion - Maxtak i elevhälsanPDF

2017/236

11

Medborgarförslag - Barnakademien ska vara en del av
KulturskolanPDF

2017/208

12

Stadsplan för Lövstaviken - Antagande av ändringPDF

2016/137

13

Slutredovisning av investeringsprojekt - Bokens äldreboendePDF

2018/7

14

Slutredovisning av investeringsprojekt - Werners hages förskolaPDF

2012/295

15

Slutredovisning av investeringsprojekt - Brandstation i UllaredPDF

2013/375

16

Slutredovisning av investeringsprojekt - Hjortsbergsskolans kök
och matsalPDF

2013/313

17

Slutredovisning av investeringsprojekt - Klittervägen, Skreabaren
och Netas BergPDF

2018/9

18

Slutredovisning av investeringsprojekt - Offentliga
toalettbyggnaderPDF

2018/10

19

Årlig ändring i arvodesreglementetPDF

2017/572

20

Avsägelse från Carina Werner (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktigePDF

2018/26

21

Avsägelse från Christer Norrman (M) från uppdragen som ledamot
i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning samt
som ordförande i tekniska nämndenPDF

2018/27

22

Avsägelse från Kerstin Norrman (M) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden fr.o.m 180201PDF

2018/28

23

Eventuellt tillkommande valärenden

 

24

Meddelanden och anmälningar

 

Kontakt