Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 30 januari 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Allmänhetens frågestund

 

2

Information om KRAMI:s verksamhet, 30 min.
(Sylvia Andersson, frivårdsinspektör)

2018/3

3

Information om revisorernas revisionsplan 2018, 20 min.
(Gösta Svensson, kommunrevisor)

2018/3

4

Information om medarbetarenkäten 2017, 30 min.
(Annelie Elofsson, PA-konsult)PDF

2017/565

5

Ledamöternas eventuella frågor

 

6

Anmälan av motionerPDF

2018/20

7

Anmälan av medborgarförslagPDF

2018/19

8

Anmälan av interpellationer

 

9

Motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda
till avstängning från förskolanPDF

2017/352

10

Motion - Maxtak i elevhälsanPDF

2017/236

11

Medborgarförslag - Barnakademien ska vara en del av
KulturskolanPDF

2017/208

12

Stadsplan för Lövstaviken - Antagande av ändringPDF

2016/137

13

Slutredovisning av investeringsprojekt - Bokens äldreboendePDF

2018/7

14

Slutredovisning av investeringsprojekt - Werners hages förskolaPDF

2012/295

15

Slutredovisning av investeringsprojekt - Brandstation i UllaredPDF

2013/375

16

Slutredovisning av investeringsprojekt - Hjortsbergsskolans kök
och matsalPDF

2013/313

17

Slutredovisning av investeringsprojekt - Klittervägen, Skreabaren
och Netas BergPDF

2018/9

18

Slutredovisning av investeringsprojekt - Offentliga
toalettbyggnaderPDF

2018/10

19

Årlig ändring i arvodesreglementetPDF

2017/572

20

Avsägelse från Carina Werner (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktigePDF

2018/26

21

Avsägelse från Christer Norrman (M) från uppdragen som ledamot
i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning samt
som ordförande i tekniska nämndenPDF

2018/27

22

Avsägelse från Kerstin Norrman (M) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden fr.o.m 180201PDF

2018/28

23

Eventuellt tillkommande valärenden

 

24

Meddelanden och anmälningar

 

Kontakt