Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 29 september 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Falkallen.

1

Information - Vivab:s verksamhet, 30 min. (Margareta Björksund, VD)

2020/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

3

Anmälan av motioner

2020/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

5

Anmälan av interpellationer

2020/8

6

Svar på Interpellation angående ansvaret för hantering av legionella på äldreboenden

2020/355

7

Motion - Låt Falkenbergs kommuns energibolag FEAB sköta gatubelysningen för kommunen

2019/225

8

Motion - Ställplats vid sjön i Fegen

2019/454

9

Motion - Rensning av Ätran samt skyddsjakt på skarv

2019/520

10

Motion - Ökad trygghet och tillgänglighet på återvinningsstationer

2018/436

11

Medborgarförslag - Belysning av återvinningsstationer

2017/441

12

Medborgarförslag - Förbereda markområden till den som vill köpa villavagnar.

2016/483

13

Medborgarförslag - Avgifter för barnomsorg

2020/28

14

Medborgarförslag - Omklädningsrum vid tågstationen för cykelpendlare

2019/489

15

Medborgarförslag - Bygg p-hus vid korsningen Murarevägen- Norra Ringvägen

2019/384

16

Utbetalning av partistöd 2021

2020/151

17

Överföring av ansvaret för kommunens centrala statistikverksamhet samt revidering av reglementen.

2020/333

18

Förslag till sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2021

2020/350

19

Redovisning av uppdrag-Ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda

2014/297

20

Kranmärkning av kommunkoncern samt antagande av policy för inköp och försäljning av förpackat vatten

2020/392

21

Godkännande av optionsavtal, del av Smedjeholm 1:65

2020/351

22

Markanvisningsavtal gällande Ullared 3:74 och 3:75

2020/338

23

Utvärdering av medborgarförslag

2020/321

24

Taxa för framtagande av detaljplan

2020/246

25

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:32

2020/379

26

Detaljplan för Hjortsberg 3:32

2016/503

27

Val efter Mircea Nitescu (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2020/303

28

Val efter Jesper Koch (SD) som ledamot i socialnämnden

2020/352

29

Val efter Tim Hedin (SD) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2020/361

30

Eventuellt tillkommande valärenden


31

Meddelanden och anmälningar

2020/9