Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 29 mars 2022

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 29/3 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 16. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2022/4

2

Anmälan av motioner

2022/5

3

Anmälan av medborgarförslag

2022/6

4

Anmälan av interpellationer

2022/7

5

Motion - Angående vätgas

2021/409

6

Avtalssamverkan med Varbergs och Marks kommuner angående överförmyndarverksamheten samt uppdrag om att förbereda för gemensam nämnd

2022/76

7

Lån till Falkenbergs Biogas AB

2022/57

8

Över- och underskott 2021-2022, samtliga nämnder

2022/85

9

Årsredovisning m.m. Falkenbergs Stadshus AB

2022/112

10

Godkänna Falkenbergs Stadshus AB:s beslut avseende Falkenbergs kommuns dotterbolags årsredovisningar m.m. för 2021

2022/111

11

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning Vatten och Miljö i Väst AB

2021/576

12

Markanvisningsavtal gällande Årstad 12:21 och 12:30

2022/97

13

Köp av del av fastigheten Väby 5:13 i Vessigebro

2022/122

14

Godkännande av förlängning av reservationsavtal nr 34, Stafsinge-Arvidstorp 2:231

2022/64

15

Godkännande av reservationsavtal, del av Tröinge 6:75

2022/99

16

Godkännande av reservationsavtal nr 71, del av Tröinge 6:75

2022/93

17

Revidering av taxa för kommunalt ägd verksamhetsmark

2022/53

18

Antagande - Detaljplan del av Tröinge 3:107 m.fl. (Tröingeskolan)

2020/340

19

Eventuellt tillkommande valärenden


20

Meddelanden och anmälningar

2022/8