Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 29 maj 2018

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

 

1

 

Allmänhetens frågestund

 

2018/221

 

 

2

 

Information - Krisberedskapsveckan, 10 min. (Räddningstjänsten Väst)

 

2018/3

 

 

3

 

Information - Falkenbergs Bostads AB:s verksamhet, 30 min. (Christian Kylin, VD)

 

2018/253

 

 

4

 

Ledamöternas eventuella frågor 

 

2018/59

 

 

5

 

Anmälan av motionerPDF 

 

2018/20

 

 

6

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

7

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

8

 

 

Motion - Kommunal lekplats med tillgänglighetsprofilPDF

 

 

2017/92

 

 

9

 

 

Motion - Bygg en cykelväg på FajansvägenPDF

 

 

2017/509

 

 

10

 

 

Motion - Regnskydd på lekplatsen vid VallarnaPDF

 

 

2017/159

 

 

11

 

 

Motion - Trygghetsskapande åtgärder på stationens parkeringPDF

 

 

2017/549

 

 

12

 

 

Motion - Namnändring av kommunala handikapprådetPDF

 

 

2014/472

 

 

13

 

 

Motion - Modernisera kommunens språkPDF

 

 

2017/131

 

 

14

 

 

Motion - Servicecenter för nyanländaPDF

 

 

2017/158

 

 

15

 

 

Godkännande av investeringsprojektet utbyggnad av HjortsbergsskolanPDF

 

 

2018/234

 

 

16

 

 

Skrea 4:7 m.fl. - Antagande av ändring av detaljplanPDF

 

 

2017/424

 

 

17

 

 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2019-2022PDF

 

 

2018/202

 

 

18

 

 

Förbundsordning Räddningstjänsten Väst och Reglemente för direktionen respektive revisorer i Räddningstjänsten Väst; nu fråga om revidering av förbundsordningen och reglementenaPDF

 

 

2018/125

 

 

19

 

 

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglementePDF

 

 

2017/442

 

 

20

 

 

Antagande av nya verksamhetsområden för VAPDF

 

 

2018/237

 

 

21

 

 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 

 

2018/212

 

 

22

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

23

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218