Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 29 maj 2018

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

 

1

 

Allmänhetens frågestund

 

2018/221

 

 

2

 

Information - Krisberedskapsveckan, 10 min. (Räddningstjänsten Väst)

 

2018/3

 

 

3

 

Information - Falkenbergs Bostads AB:s verksamhet, 30 min. (Christian Kylin, VD)

 

2018/253

 

 

4

 

Ledamöternas eventuella frågor 

 

2018/59

 

 

5

 

Anmälan av motionerPDF 

 

2018/20

 

 

6

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

7

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

8

 

 

Motion - Kommunal lekplats med tillgänglighetsprofilPDF

 

 

2017/92

 

 

9

 

 

Motion - Bygg en cykelväg på FajansvägenPDF

 

 

2017/509

 

 

10

 

 

Motion - Regnskydd på lekplatsen vid VallarnaPDF

 

 

2017/159

 

 

11

 

 

Motion - Trygghetsskapande åtgärder på stationens parkeringPDF

 

 

2017/549

 

 

12

 

 

Motion - Namnändring av kommunala handikapprådetPDF

 

 

2014/472

 

 

13

 

 

Motion - Modernisera kommunens språkPDF

 

 

2017/131

 

 

14

 

 

Motion - Servicecenter för nyanländaPDF

 

 

2017/158

 

 

15

 

 

Godkännande av investeringsprojektet utbyggnad av HjortsbergsskolanPDF

 

 

2018/234

 

 

16

 

 

Skrea 4:7 m.fl. - Antagande av ändring av detaljplanPDF

 

 

2017/424

 

 

17

 

 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2019-2022PDF

 

 

2018/202

 

 

18

 

 

Förbundsordning Räddningstjänsten Väst och Reglemente för direktionen respektive revisorer i Räddningstjänsten Väst; nu fråga om revidering av förbundsordningen och reglementenaPDF

 

 

2018/125

 

 

19

 

 

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglementePDF

 

 

2017/442

 

 

20

 

 

Antagande av nya verksamhetsområden för VAPDF

 

 

2018/237

 

 

21

 

 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 

 

2018/212

 

 

22

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

23

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218