Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 29 juni 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 09.00 och hålls i Falkhallen.

Kommunfullmäktiges möte den 29/6 hålls i Falkhallen (Blackboxen). Start klockan 9.00. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

2

Anmälan av motioner

2021/6

3

Anmälan av interpellationer

2021/8

4

Budget för 2022, budgetramar för 2023, kommunplan för 2024 och kommunal skattesats för 2022

2021/178

5

Kommunens månadsuppföljning- Tertialrapport 1

2021/26

6

Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027

2021/243

7

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Kvartal 1 2021

2021/261

8

Försäljning av fastigheterna Skogstorp 4:194 och 4:195

2016/414

9

Exploatering av fastigheten Askult 2:6

2021/227

10

Uppföljning av medborgarförslag juni 2021

2021/11

11

Uppföljning av motioner juni 2021

2021/10

12

Avsägelse från Meryem Özen (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2021/299

13

Val efter Lena Engström (L) från uppdragen som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2021/171

14

Val efter Håkan Jeppsson (MP) från uppdraget som ledamot i Törlan, Uttran och Ramsjö kanals vattenråd

2021/185

15

Val efter Björn Ivarsson (M) från uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden

2021/217

16

Meddelanden och anmälningar

2021/9