Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 29 januari 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.


1

Allmänhetens frågestund

2019/4

2

Information - Samverkan mellan halländska kommuner och regionen, 30 min. (Patrik Dahlqvist, verksamhetschef för hälso- och sjukvårdssamverkan)

2019/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

4

Anmälan av motioner

2019/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

6

Anmälan av interpellationer

2019/8

7

Information - Granskningsrapport om granskning av IT- och informationssäkerhet, 10 min. (Gösta Svensson, ordf. kommunrevisionen 2014-2018)

2018/240

8

Beställning av ny avdelning till Dals Ängars förskola

2018/664

9

Beställning av paviljong till Solhagens förskola

2018/663

10

Antagande av informationssäkerhetspolicy

2018/139

11

Fastställande av taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor

2018/598

12

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett servicecenter

2018/316

13

Överlåtelse av exploateringsavtal 205. Ullarp 1:43

2018/635

14

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning § 46 Allmänhetens frågestund

2018/612

15

Motion - Underlätta för cyklister att pendla

2017/283

16

Motion - Falkenbergs kommun saknar pappagrupp

2017/592

17

Motion - Kommunanställda utbildas och att upphandlade företag har utbildning i sexualiserat våld, våld i nära relation samt jämställdhetsarbete

2018/153

18

Medborgarförslag - Caféet på nya biblioteket ska drivas av gymnasieelever

2018/232

19

Val av representanter till Kattegatts kustvattenråd

2019/38

20

Val efter Tommy Nilsson (MP) som revisor i Falkenbergs kommun samt som revisorssuppleant i Favrab och VIVAB

2018/461

21

Val efter Gejbert Strömdahl (SD) som revisor för Falkenbergs kommun

2018/618

22

Meddelanden och anmälningar

2019/9