Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 29 januari 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.


1

Allmänhetens frågestund

2019/4

2

Information - Samverkan mellan halländska kommuner och regionen, 30 min. (Patrik Dahlqvist, verksamhetschef för hälso- och sjukvårdssamverkan)

2019/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

4

Anmälan av motioner

2019/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

6

Anmälan av interpellationer

2019/8

7

Information - Granskningsrapport om granskning av IT- och informationssäkerhet, 10 min. (Gösta Svensson, ordf. kommunrevisionen 2014-2018)

2018/240

8

Beställning av ny avdelning till Dals Ängars förskola

2018/664

9

Beställning av paviljong till Solhagens förskola

2018/663

10

Antagande av informationssäkerhetspolicy

2018/139

11

Fastställande av taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor

2018/598

12

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett servicecenter

2018/316

13

Överlåtelse av exploateringsavtal 205. Ullarp 1:43

2018/635

14

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning § 46 Allmänhetens frågestund

2018/612

15

Motion - Underlätta för cyklister att pendla

2017/283

16

Motion - Falkenbergs kommun saknar pappagrupp

2017/592

17

Motion - Kommunanställda utbildas och att upphandlade företag har utbildning i sexualiserat våld, våld i nära relation samt jämställdhetsarbete

2018/153

18

Medborgarförslag - Caféet på nya biblioteket ska drivas av gymnasieelever

2018/232

19

Val av representanter till Kattegatts kustvattenråd

2019/38

20

Val efter Tommy Nilsson (MP) som revisor i Falkenbergs kommun samt som revisorssuppleant i Favrab och VIVAB

2018/461

21

Val efter Gejbert Strömdahl (SD) som revisor för Falkenbergs kommun

2018/618

22

Meddelanden och anmälningar

2019/9