Klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Ätran.

Vädret kan bidra till översvämningsproblem på utsatta ställen. Ta del av aktuell lägesrapport och läs mer om hur du kan förbereda dig >>

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 28 januari 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Hallands idrottsförbunds uppdrag och verksamhet, 30 min. (Sandra Hidgård, distriksidrottschef RF-SISU Halland)

2020/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

3

Anmälan av motioner

2020/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

5

Anmälan av interpellationer

2020/8

6

Motion - Reglering av ersättning till LOV-företag inom hemtjänsten

2019/206

7

Motion - Omgestaltning av Stortorget

2019/50

8

Motion - Sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar

2018/42

9

Medborgarförslag - Förmedla kommunens övergripande mål internt och externt

2019/383

10

Uppföljning av medborgarförslag 2019

2019/266

11

Tilldelning av centrala budgetmedel-justering av budgetramar för ökat måltidspris 2020

2019/534

12

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Utveckling av folkhälsoarbetet

2019/259

13

Ramavtal avseende exploatering inom Östra Gärdet 1:38, Tånga Parkstad

2019/483

14

Revidering av sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige avseende juni 2020

2019/360

15

Avsägelse från Karin Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

2019/550

16

Avsägelse från Ghassan Ghaziri (M) från uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden

2019/551

17

Avsägelse från Ylva Gunnarsson (S) från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Svenstorpsgåvan

2019/559

18

Avsägelse från Daniel Boman Ivarsson (C) från uppdragen som ledamot i Vivab och Favrab

2020/40

19

Val efter Ilona Isaac (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

2019/445

20

Eventuellt tillkommande valärenden


21

Meddelanden och anmälningar

2020/9