Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 28 januari 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Hallands idrottsförbunds uppdrag och verksamhet, 30 min. (Sandra Hidgård, distriksidrottschef RF-SISU Halland)

2020/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

3

Anmälan av motioner

2020/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

5

Anmälan av interpellationer

2020/8

6

Motion - Reglering av ersättning till LOV-företag inom hemtjänsten

2019/206

7

Motion - Omgestaltning av Stortorget

2019/50

8

Motion - Sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar

2018/42

9

Medborgarförslag - Förmedla kommunens övergripande mål internt och externt

2019/383

10

Uppföljning av medborgarförslag 2019

2019/266

11

Tilldelning av centrala budgetmedel-justering av budgetramar för ökat måltidspris 2020

2019/534

12

Redovisning av uppdrag i budget 2019 - Utveckling av folkhälsoarbetet

2019/259

13

Ramavtal avseende exploatering inom Östra Gärdet 1:38, Tånga Parkstad

2019/483

14

Revidering av sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige avseende juni 2020

2019/360

15

Avsägelse från Karin Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

2019/550

16

Avsägelse från Ghassan Ghaziri (M) från uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden

2019/551

17

Avsägelse från Ylva Gunnarsson (S) från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Svenstorpsgåvan

2019/559

18

Avsägelse från Daniel Boman Ivarsson (C) från uppdragen som ledamot i Vivab och Favrab

2020/40

19

Val efter Ilona Isaac (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

2019/445

20

Eventuellt tillkommande valärenden


21

Meddelanden och anmälningar

2020/9