Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 28 augusti 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunfullmäktiges sammanträde.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Handlingarna hittar du här.


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Information - Ny kommunchef (Lars Fröding)

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Information - Vivab:s verksamhet (Margareta Björksund Tuominen, VD)

 

 

2018/414

 

 

4

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

5

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

2018/20

 

 

6

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

7

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

8

 

 

Motion - Avgiftsfri frukost i grundskolanPDF

 

 

2017/508

 

 

9

 

 

Motion - Ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i FalkenbergPDF

 

 

2016/345

 

 

10

 

 

Motion - Handlingsplan för att undvika stängning av skolorPDF

 

 

2018/63

 

 

11

 

 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol på offentlig plats

 

 

2018/385

 

 

12

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

13

 

 

Parkeringsstrategi - AntagandePDF

 

 

2018/345

 

 

14

 

 

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - AntagandePDF

 

 

2014/368

 

 

15

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 


16

 

Meddelanden och anmälningar

 

2018/218