Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 28 april 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 14.00 och hålls denna gång i Falkhallen.

1

Allmänhetens frågestund

2020/4

2

Kommunens årsredovisning 2019

2020/84

3

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2019 års kommunala förvaltning

2020/183

4

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

5

Anmälan av motioner

2020/6

6

Anmälan av interpellationer

2020/8

7

Över- och underskott för samtliga nämnder 2019-2020

2020/83

8

Slutredovisning - Boende psykiskt funktionsnedsatta, Fjällvråken

2020/189

9

Slutredovisning - Anpassning förskolelokaler på Apelskolan, Kärnhuset

2017/356

10

Slutredovisning - Långåsskolans ombyggnad

2017/423

11

Slutredovisning - Skogstorps förskola

2017/233

12

Begäran om avyttring samt bolagsbildning för de kommersiella lokalerna på fastigheten Turbingränd, Växthuset 18

2018/553

13

Antagande av nya verksamhetsområden för VA

2020/160

14

Tomträttsavtal Strandbaden 3

2020/157

15

Etablering del av Falkenberg Tröinge 6:75

2020/188

16

Förvärv av fastigheterna Åkaren 3-8 m.fl.

2020/168

17

Förvärv av Töringe 14:2

2020/185

18

Försäljning av del av Skrea 2:39

2020/186

19

Förslag till justering av fastställda regler för småhustomtkön

2020/123

20

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS, kvartal 4 2019

2019/263

21

Eventuellt tillkommande valärenden


22

Meddelanden och anmälningar

2020/9