Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 27 oktober 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Falkallen.

1

Allmänhetens frågestund

2020/4

2

Information - Falkenbergs Biogas AB:s verksamhet, 30 minuter. (Fredrik Åkesson, VD)

2020/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

4

Anmälan av motioner

2020/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

6

Anmälan av interpellationer

2020/8

7

Motion - Internt fasta elpriser

2019/164

8

Motion - Nej till Wheels & Wings

2020/150

9

Motion - Hållbar hälsa hela livet

2019/435

10

Motion - Bilpool i större bostadsområden

2017/362

11

Motion - Pendelparkeringar vid våra stora knutpunkter

2016/246

12

Medborgarförslag - Alla nybyggen skall inkludera parkering till alla boende

2017/539

13

Kommunens delårsrapport 2020

2020/162

14

Ansökan om föreningslån med räntebidrag, Falkenbergs Tennisklubb

2020/203

15

Ansökan om föreningslån med räntebidrag, Ätrans IF

2020/202

16

Ombyggnad av särskola på Hjortsbergsskolan

2020/388

17

Uppdrag - Föreslå kriterier för att ersätta miljöpris med hållbarhetspris

2020/218

18

Redovisning av uppdrag - Utreda former för en eventuell samlokalisering med Statens servicecenter

2020/206

19

Revidering av reglemente för servicenämnden avseende upphandlingsverksamheten

2020/421

20

Antagande av policy och riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

2019/329

21

Delrapportering av uppdrag i budget - Minskat serveringssvinn

2020/253

22

Markanvisningsavtal, Kärreberg 3:147 och 3:148

2020/391

23

Överenskommelse om fastighetsreglering för kv Harpan m.fl.

2020/382

24

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS kvartal 2, 2020

2020/283

25

Avsägelse från Tim Hedin (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

2020/447

26

Val efter Mircea Nitescu (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2020/303

27

Eventuellt tillkommande valärenden


28

Meddelanden och anmälningar

2020/9