Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 27 mars 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Allmänhetens frågestund

 

2

Information - Hallandstrafiken, 30 min. (Andreas Almqvist, VD)

2018/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2018/59

4

Anmälan av motionerPDF

2018/20

5

Anmälan av medborgarförslagPDF

2018/19

6

Anmälan av interpellationer

 

7

Svar på interpellation angående upphandling av utförandet av
personlig assistans

2018/121

8

Motion - Trygghet och effektivitet? Dags för en utvärdering av
Räddningstjänsten VästPDF

2016/418

9

Motion - Maxtak för barngruppernas storlek i förskolanPDF

2014/336

10

Medborgarförslag - Åtgärder för miljömål "Hav i balans samt
levande kust och skärgård"PDF

2017/460

11

Över- och underskott 2017-2018 samtliga nämnderPDF

2018/113

12

Årsredovisning m.m. 2017 - Falkenbergs Stadshus ABPDF

2018/132

13

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan ombyggnad av
kök och matsalPDF

2017/259

14

Förvärv av fastigheten Gjuteriet 1PDF

2018/43

15

Markanvisningsavtal avseende Källstorp 1:79PDF

2018/111

16

Objektsupphandling inom särskilt boende (SÄBO)PDF

2018/129

17

Politisk organisation 2019-2022PDF

2017/584

18

Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

2018/27

19

Avsägelse från Othmar Nekham (MP) från uppdraget som ledamot i
Falkenberg Energi AB fr.o.m. årsstämman 2018.

2018/126

20

Avsägelse från Ethel Carlsson (MP) från uppdraget som ersättare i
valnämnden.

2018/135

21

Eventuellt tillkommande valärenden

 

22

Meddelanden och anmälningar

Kontakt