Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 27 mars 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Allmänhetens frågestund

 

2

Information - Hallandstrafiken, 30 min. (Andreas Almqvist, VD)

2018/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2018/59

4

Anmälan av motionerPDF

2018/20

5

Anmälan av medborgarförslagPDF

2018/19

6

Anmälan av interpellationer

 

7

Svar på interpellation angående upphandling av utförandet av
personlig assistans

2018/121

8

Motion - Trygghet och effektivitet? Dags för en utvärdering av
Räddningstjänsten VästPDF

2016/418

9

Motion - Maxtak för barngruppernas storlek i förskolanPDF

2014/336

10

Medborgarförslag - Åtgärder för miljömål "Hav i balans samt
levande kust och skärgård"PDF

2017/460

11

Över- och underskott 2017-2018 samtliga nämnderPDF

2018/113

12

Årsredovisning m.m. 2017 - Falkenbergs Stadshus ABPDF

2018/132

13

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan ombyggnad av
kök och matsalPDF

2017/259

14

Förvärv av fastigheten Gjuteriet 1PDF

2018/43

15

Markanvisningsavtal avseende Källstorp 1:79PDF

2018/111

16

Objektsupphandling inom särskilt boende (SÄBO)PDF

2018/129

17

Politisk organisation 2019-2022PDF

2017/584

18

Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

2018/27

19

Avsägelse från Othmar Nekham (MP) från uppdraget som ledamot i
Falkenberg Energi AB fr.o.m. årsstämman 2018.

2018/126

20

Avsägelse från Ethel Carlsson (MP) från uppdraget som ersättare i
valnämnden.

2018/135

21

Eventuellt tillkommande valärenden

 

22

Meddelanden och anmälningar

Kontakt