Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 27 februari 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Allmänhetens frågestund

 

2

Information - Förskolelokaler, 30 min. (Irene Wigroth, bygg- och
projektchef, Karolina Larsson, lokalstrateg)

2018/3

3

Information - Kultur- och fritidsundersökning i Falkenbergs
kommun, 30 min. (Per Johansson, ordförande kultur- och
fritidsnämnden)

2018/3

4

Ledamöternas eventuella frågor

2018/59

5

Anmälan av motioner

2018/20

6

Anmälan av medborgarförslag

2018/19

7

Anmälan av interpellationer

 

8

Motion - Stadsodling på innergårdar i bostadskvarterenPDF

2017/363

9

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaro (ELOF)PDF

2017/307

10

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan, ombyggnad
av kökPDF

2017/259

11

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

2017/564

12

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - AntagandePDF

2014/368

13

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna Stafsinge
Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

2017/578

14

Falkenberg Stafsinge 10:14 - Förvärv av fastighetenPDF

2017/563

15

Satsningar i lokalsamhällen och UllaredPDF

2018/75

16

Tidigareläggning av investeringsprojektet om/tillbyggnad av
SlöingeskolanPDF

2018/80

17

Avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen 2018PDF

2018/57

18

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
inom Region HallandPDF

2018/69

19

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

2017/256

20

Fastställande av antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige 2019-2022PDF

2018/86

21

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

2018/27

22

Eventuellt tillkommande valärenden

 

23

Meddelanden och anmälningar

 

Kontakt