Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 27 februari 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

Nr

Ärende

Referens

1

Allmänhetens frågestund

 

2

Information - Förskolelokaler, 30 min. (Irene Wigroth, bygg- och
projektchef, Karolina Larsson, lokalstrateg)

2018/3

3

Information - Kultur- och fritidsundersökning i Falkenbergs
kommun, 30 min. (Per Johansson, ordförande kultur- och
fritidsnämnden)

2018/3

4

Ledamöternas eventuella frågor

2018/59

5

Anmälan av motioner

2018/20

6

Anmälan av medborgarförslag

2018/19

7

Anmälan av interpellationer

 

8

Motion - Stadsodling på innergårdar i bostadskvarterenPDF

2017/363

9

Motion - Elever med långvarig ogiltig frånvaro (ELOF)PDF

2017/307

10

Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan, ombyggnad
av kökPDF

2017/259

11

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - ExploateringsavtalPDF

2017/564

12

Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. - AntagandePDF

2014/368

13

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna Stafsinge
Arvidstorp 2:194 och 2:204PDF

2017/578

14

Falkenberg Stafsinge 10:14 - Förvärv av fastighetenPDF

2017/563

15

Satsningar i lokalsamhällen och UllaredPDF

2018/75

16

Tidigareläggning av investeringsprojektet om/tillbyggnad av
SlöingeskolanPDF

2018/80

17

Avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen 2018PDF

2018/57

18

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
inom Region HallandPDF

2018/69

19

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

2017/256

20

Fastställande av antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige 2019-2022PDF

2018/86

21

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

2018/27

22

Eventuellt tillkommande valärenden

 

23

Meddelanden och anmälningar

 

Kontakt