Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 27 augusti 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Destination Falkenberg AB:s verksamhet, 30 min. (Fredrik Janson, VD)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Motion - Närproducerad mat och färre transporter

2017/472

7

Motion - Inför en visselblåsarfunktion i Falkenberg

2018/344

8

Motion - Utökning av lokala ordningsföreskrifter, pyrotekniska varor på idrottsanläggningar.

2017/349

9

Antagande av nytt reglemente för valnämnden

2016/268

10

Avsägelse från Niclas Erlandsson (L) från uppdragen som ledamot i socialnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige

2019/314

11

Avsägelse från Marcelle Farjallah (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunala bolag m.fl. uppdrag

2019/320

12

Avsägelse från Isabell Leoson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

2019/338

13

Val efter Filip Bertilsson (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

2019/286

14

Val av representanter till styrelse för Falkenbergs Näringsliv AB 2019

2019/334

15

Eventuellt tillkommande valärenden


16

Meddelanden och anmälningar

2019/9