Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 27 augusti 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Destination Falkenberg AB:s verksamhet, 30 min. (Fredrik Janson, VD)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Motion - Närproducerad mat och färre transporter

2017/472

7

Motion - Inför en visselblåsarfunktion i Falkenberg

2018/344

8

Motion - Utökning av lokala ordningsföreskrifter, pyrotekniska varor på idrottsanläggningar.

2017/349

9

Antagande av nytt reglemente för valnämnden

2016/268

10

Avsägelse från Niclas Erlandsson (L) från uppdragen som ledamot i socialnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige

2019/314

11

Avsägelse från Marcelle Farjallah (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunala bolag m.fl. uppdrag

2019/320

12

Avsägelse från Isabell Leoson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

2019/338

13

Val efter Filip Bertilsson (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

2019/286

14

Val av representanter till styrelse för Falkenbergs Näringsliv AB 2019

2019/334

15

Eventuellt tillkommande valärenden


16

Meddelanden och anmälningar

2019/9