Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 26 oktober 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls på Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 26/10 hålls i Argussalen. Start klockan 16.00. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Allmänhetens frågestund

2021/176

2

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

3

Anmälan av motioner

2021/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

5

Anmälan av interpellationer

2021/8

6

Information om granskningsrapporter, 40 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordf.)

2021/194

7

Kommunens delårsrapport 2021

2021/26

8

Ändring av valdistriktsindelning i Falkenbergs kommun inför val till riksdag, region och kommun 2022

2021/380

9

Revidering av uppdrag att ta fram ett parkeringsprogram där införandet av P-skiva ingår

2019/466

10

Redovisning av uppdrag - Införa försöksverksamhet inom Falkenbergs gymnasieskola med försäljning av överbliven lunchmat till elever och personal

2021/404

11

Godkännande av reservationsavtal med Aktiebolaget Vinbergs Rör & Mekaniska Förvaltning, del av Tröinge 6:75

2021/386

12

Godkännande av reservationsavtal, Skrea 23:54

2021/387

13

Godkännande av reservationsavtal, del av Slätten 1:1 m.fl

2021/401

14

Godkännande av reservationsavtal med Dina Kubik AB, del av Tröinge 6:75

2021/402

15

Godkännande av reservationsavtal, del av Smedjeholm 1:65

2021/403

16

Godkännande av reservationsavtal, Tröinge 6:109

2021/405

17

Godkännande av reservationsavtal med KFB Fastigheter i Falkenberg AB, del av Tröinge 6:75

2021/411

18

Antagande av detaljplan för Tröinge 10:3 m fl

2019/253

19

Antagande - upphävande av detaljplan för Heberg 9:11

2019/22

20

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Kvartal 2 2021

2021/261

21

Val efter Maria Larsson (C) som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2021/414

22

Eventuellt tillkommande valärenden


23

Meddelanden och anmälningar

2021/9