Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 26 mars 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Kommunens kvalitet i korthet, 30 min. (Oskar Åström, utvecklingsledare)

2019/3

2

Information - Näringslivet i Falkenberg, 15 min. (Liselotte Bergenzaun Abel, ordf. Företagarna Falkenberg)

2019/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

4

Anmälan av motioner

2019/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

6

Anmälan av interpellationer

2019/8

7

Motion - Öka bemanningen inom äldreomsorgen

2017/527

8

Motion - Parkeringsskiva i Falkenberg

2018/459

9

Motion - Parkeringsskiva i Falkenberg

2018/504

10

Medborgarförslag - Marknadsför kommunens mark i Fegen

2018/472

11

Årsredovisning m.m. för Falkenbergs Stadshus AB 2018

2019/135

12

Över- och underskott 2018-2019 samtliga nämnder

2019/94

13

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

2018/606

14

Markanvisningsavtal avseende exploatering av fastigheterna Skogstorp 4:194 och 4:195

2016/414

15

Ramavtal avseende exploatering inom fastigheten Skogstorp 4:171

2019/121

16

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Gödastorp 3:13

2019/108

17

Detaljplan för del av Gödastorp 3:13 (omlastningsstation) - antagande

2017/320

18

Lokalbidrag vid nybyggnation av fristående förskola

2019/112

19

Val efter Niklas Liljeroth (M) som ledamot i socialnämnden

2019/109

20

Val av huvudman till Falkenbergs Sparbank 2019-2023

2019/138

21

Avsägelse från Sven-Olof Lundin (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

2019/139

22

Eventuellt tillkommande valärenden


23

Meddelanden och anmälningar

2019/9