Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 26 mars 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Kommunens kvalitet i korthet, 30 min. (Oskar Åström, utvecklingsledare)

2019/3

2

Information - Näringslivet i Falkenberg, 15 min. (Liselotte Bergenzaun Abel, ordf. Företagarna Falkenberg)

2019/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

4

Anmälan av motioner

2019/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

6

Anmälan av interpellationer

2019/8

7

Motion - Öka bemanningen inom äldreomsorgen

2017/527

8

Motion - Parkeringsskiva i Falkenberg

2018/459

9

Motion - Parkeringsskiva i Falkenberg

2018/504

10

Medborgarförslag - Marknadsför kommunens mark i Fegen

2018/472

11

Årsredovisning m.m. för Falkenbergs Stadshus AB 2018

2019/135

12

Över- och underskott 2018-2019 samtliga nämnder

2019/94

13

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

2018/606

14

Markanvisningsavtal avseende exploatering av fastigheterna Skogstorp 4:194 och 4:195

2016/414

15

Ramavtal avseende exploatering inom fastigheten Skogstorp 4:171

2019/121

16

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Gödastorp 3:13

2019/108

17

Detaljplan för del av Gödastorp 3:13 (omlastningsstation) - antagande

2017/320

18

Lokalbidrag vid nybyggnation av fristående förskola

2019/112

19

Val efter Niklas Liljeroth (M) som ledamot i socialnämnden

2019/109

20

Val av huvudman till Falkenbergs Sparbank 2019-2023

2019/138

21

Avsägelse från Sven-Olof Lundin (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

2019/139

22

Eventuellt tillkommande valärenden


23

Meddelanden och anmälningar

2019/9