Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 26 maj 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls denna gång i Falkallen.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

2

Anmälan av motioner

2020/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

4

Anmälan av interpellationer

2020/8

5

Information om granskningsrapporter, 30 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordf.)

2019/251

6

Motion - Delaktighet inom funktionshinderområdet

2017/548

7

Motion - Angående webbsändning av kommunfullmäktige

2019/118

8

Motion - Gångväg till Falkenbergs station

2019/403

9

Medborgarförslag - Ta hänsyn till klimatpåverkan vid kommunens upphandlingar

2019/287

10

Medborgarförslag - Tilldela dödsbon fler tillfällen att åka till återvinningscentral

2019/471

11

Redovisning av uppdrag i budget 2017- Jämställda löner

2017/14

12

Förlängning samt justering av ersättningsmodell, för hemsjukvården 2020-06-30 till 2021-03-31

2020/228

13

Ändring av stadieindelning på Tullbroskolan

2020/250

14

Antagande av riktlinjer för främjande av sociala företag, samt upphävande av policy för socialt företagande

2020/88

15

Godkännande av reservationsavtal för del av Tröinge 6:75

2020/225

16

Godkännande av reservationsavtal för Skrea 23:54

2020/226

17

Uppdrag - Översyn av geografiska områden som ska betecknas som sammanhållen bebyggelse.

2018/416

18

Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Stranninge

2020/73

19

Avsägelse från Sven-Arne Rasmussen (M) från uppdragen som revisor i Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus samt som lekmannarevisor i kommunala bolag

2020/260

20

Eventuellt tillkommande valärenden


21

Meddelanden och anmälningar

2020/9