Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 26 juni 2018

Dagordning


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Information - Universeums ambitioner om utbildning, hållbarhet och samverkan m.m, 30 min. (Carina Halvord, VD)

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Information - Falkenberg Energi AB:s verksamhet, 30 min. (Bo-Anders Antonsson, VD)

 

 

2018/334

 

 

4

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

5

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

2018/20

 

 

6

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

7

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

8

 

 

Information om granskningsrapporter

 

 

2018/339

 

 

9

 

 

Motion - Familjecentral i centrala FalkenbergPDF

 

 

2017/303

 

 

10

 

 

Motion - SFI-studier på landsbygdenPDF

 

 

2017/91

 

 

11

 

 

Motion - EU en del av vår vardagPDF

 

 

2018/23

 

 

12

 

 

Motion - Gång- och cykelväg i KöingePDF

 

 

2017/350

 

 

13

 

 

Motion - Cykelväg mellan Heberg och ÅrstadPDF

 

 

2017/145

 

 

14

 

 

Medborgarförslag - Borttagning av ogräs i stenläggning runt Per Kirkebys skulptur vid Falkenbergs Museum och borttagning av växtlighet i Ätran i samma områdePDF

 

 

2015/45

 

 

15

 

 

Kommunens tertialrapport 1 för januari - april 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

16

 

 

Uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder ska genomföra en genomlysning av sina intäkterPDF.

 

 

2018/54

 

 

17

 

 

Förslag till utdelning från Falkenberg Energi ABPDF

 

 

2018/308

 

 

18

 

 

Motion - Utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagenPDF.

 

 

2016/533

 

 

19

 

 

Kommunal borgen för Falkenberg Energi ABPDF

 

 

2018/322

 

 

20

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Ugglarp 3:3 m.flPDF.

 

 

2018/169

 

 

21

 

 

Detaljplan för Ugglarp 3:3 m.fl. - AntagandePDF

 

 

2010/224

 

 

22

 

 

Godkännande av bolagsetablering för ägande och förvaltande av parkering tillhörande Falkenbergs Bostads ABPDF

 

 

2018/277

 

 

23

 

 

Falkenbergs Bostads AB:s begäran om ny inriktning inom ramen för bostadsutveckling på landsbygdenPDF

 

 

2018/303

 

 

24

 

 

Fusion av bolaget Redovisningstjänst i Falkenberg ABPDF

 

 

2018/275

 

 

25

 

 

Redovisning av uppdrag i budget - Socialnämnden och kommunstyrelsen ska under 2018 genomföra en samlokalisering av arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstödsverksamhetenPDF

 

 

2018/48

 

 

26

 

 

Revidering av socialnämndens reglementePDF

 

 

2018/302

 

 

27

 

 

Rapport över ej slutredovisade motioner 2018PDF

 

 

2018/283

 

 

28

 

 

Rapport över ej slutredovisade medborgarförslag 2018PDF

 

 

2018/282

 

 

29

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

 

 

2018/74

 

 

30

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

31

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218