Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 26 juni 2018

Dagordning


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Information - Universeums ambitioner om utbildning, hållbarhet och samverkan m.m, 30 min. (Carina Halvord, VD)

 

 

2018/3

 

 

3

 

 

Information - Falkenberg Energi AB:s verksamhet, 30 min. (Bo-Anders Antonsson, VD)

 

 

2018/334

 

 

4

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

5

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

2018/20

 

 

6

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

7

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

8

 

 

Information om granskningsrapporter

 

 

2018/339

 

 

9

 

 

Motion - Familjecentral i centrala FalkenbergPDF

 

 

2017/303

 

 

10

 

 

Motion - SFI-studier på landsbygdenPDF

 

 

2017/91

 

 

11

 

 

Motion - EU en del av vår vardagPDF

 

 

2018/23

 

 

12

 

 

Motion - Gång- och cykelväg i KöingePDF

 

 

2017/350

 

 

13

 

 

Motion - Cykelväg mellan Heberg och ÅrstadPDF

 

 

2017/145

 

 

14

 

 

Medborgarförslag - Borttagning av ogräs i stenläggning runt Per Kirkebys skulptur vid Falkenbergs Museum och borttagning av växtlighet i Ätran i samma områdePDF

 

 

2015/45

 

 

15

 

 

Kommunens tertialrapport 1 för januari - april 2018PDF

 

 

2018/168

 

 

16

 

 

Uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder ska genomföra en genomlysning av sina intäkterPDF.

 

 

2018/54

 

 

17

 

 

Förslag till utdelning från Falkenberg Energi ABPDF

 

 

2018/308

 

 

18

 

 

Motion - Utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagenPDF.

 

 

2016/533

 

 

19

 

 

Kommunal borgen för Falkenberg Energi ABPDF

 

 

2018/322

 

 

20

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Ugglarp 3:3 m.flPDF.

 

 

2018/169

 

 

21

 

 

Detaljplan för Ugglarp 3:3 m.fl. - AntagandePDF

 

 

2010/224

 

 

22

 

 

Godkännande av bolagsetablering för ägande och förvaltande av parkering tillhörande Falkenbergs Bostads ABPDF

 

 

2018/277

 

 

23

 

 

Falkenbergs Bostads AB:s begäran om ny inriktning inom ramen för bostadsutveckling på landsbygdenPDF

 

 

2018/303

 

 

24

 

 

Fusion av bolaget Redovisningstjänst i Falkenberg ABPDF

 

 

2018/275

 

 

25

 

 

Redovisning av uppdrag i budget - Socialnämnden och kommunstyrelsen ska under 2018 genomföra en samlokalisering av arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstödsverksamhetenPDF

 

 

2018/48

 

 

26

 

 

Revidering av socialnämndens reglementePDF

 

 

2018/302

 

 

27

 

 

Rapport över ej slutredovisade motioner 2018PDF

 

 

2018/283

 

 

28

 

 

Rapport över ej slutredovisade medborgarförslag 2018PDF

 

 

2018/282

 

 

29

 

 

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagarPDF

 

 

2018/74

 

 

30

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

31

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218