Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 26 januari 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 26/1 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 16. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Information - Coompanion Halland, 30 min. (Kajsa Vik, verksamhetsledare)

2021/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

3

Anmälan av motioner

2021/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

5

Anmälan av interpellationer

2021/8

6

Svar på interpellation angående daglig verksamhet i östra området, Ätran och Ullared

2020/510

7

Revidering av principer för investeringsprocessen

2020/439

8

Revidering av principer för hantering av över-och underskott

2020/440

9

Revidering av arvodesbestämmelser 2019-2022 för bolagen

2017/572

10

Antagande av policy för barnets rättigheter

2019/201

11

Markanvisningsavtal Täckdiket 1

2020/481

12

Markanvisningsavtal Skärvstenen 1 m.fl.

2020/479

13

Förlängning av optionsavtal, del av Slätten 1:1

2020/483

14

Översyn av taxor för miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

2020/458

15

Fastställande av taxa för parkeringsavgift

2020/522

16

Revidering av sponsringspolicy

2020/477

17

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS kvartal 3 2020

2020/283

18

Medborgarförslag om åtgärder för att gynna en lokal laxproduktion i Ätran

2016/314

19

Uppföljning av motioner 2020

2020/13

20

Uppföljning av medborgarförslag 2020

2020/12

21

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2021

2020/524

22

Avsägelse från Gerd Weinstrand (MP) från uppdraget som representant i Suseåns Vattenråd

2020/519

23

Avsägelse från Per Svensson (S) från uppdraget som ordförande i Destination Falkenberg AB

2020/541

24

Avsägelse från Tex Olausson (SD) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2020/542

25

Avsägelse från Ragnhild Lundahl (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2020/547

26

Val efter Ellinor T. Nilsson (S) från uppdraget som ledamot i valnämnden

2020/485

27

Val efter Mircea Nitescu (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2020/303

28

Eventuellt tillkommande valärenden


29

Meddelanden och anmälningar

2021/9