Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 26 februari 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Hot och hat mot förtroendevalda, 60 min. (Edward Andersson, SKL)

2019/3

2

Information - Revisionsplan 2019, 15 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordförande)

2019/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

4

Anmälan av motioner

2019/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

6

Anmälan av interpellationer

2019/8

7

Motion - Stimulansåtgärd för att rekrytera behöriga lärare till landsbygden

2018/343

8

Motion - Bidrag till Falkenbergs kvinnojour

2018/359

9

Motion - Trafiksäkra övergångsställen

2018/425

10

Motion - Att kommunen undersöker förutsättningar för etablering av hundrastgård

2018/331

11

Medborgarförslag - Tidsbegränsa och avgiftsbelägga parkeringen vid Stålboms konditori

2018/239

12

Medborgarförslag - Kolonilotter för personer boende i hyresrätter i Falkenbergs kommun

2018/379

13

Fråga om föreningslån till Falkenbergs Fontänhus

2019/60

14

Fastställande av timtaxa för kontrollavgift för externa exploatörer

2018/656

15

Antagande av biblioteksplan 2019-2022

2019/87

16

Markanvisningsavtal gällande Ullared 3:69, 3:70 och 3:71

2018/676

17

Slutredovisning - Dals Ängars förskola

2012/177

18

Slutredovisning - Tallkottens förskola

2014/286

19

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt

2018/49

20

Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Handlingsplan för hur kommunen ska säkerställa tillfredsställande luftkvalitet i kommunens lokaler

2018/51

21

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2019

2019/53

22

Politisk organisation 2019-2022; nu fråga om ändring av arvodeskommittén från kommunfullmäktiges valberedning till kommunstyrelsens personalutskott

2019/47

23

Reglemente för kommunrevisionen

2019/59

24

Avsägelse från Olof Stenström (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

2019/92

25

Avsägelse från Åke Andersson (V) från uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden

2019/96

26

Meddelanden och anmälningar

2019/9