Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 25 september 2018

Dagordning


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

3

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

2018/20

 

 

4

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

5

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

6

 

 

Motion - Egenavgiften för färdtjänst ska följa kollektivtrafiktaxan utan påslagPDF

 

 

2017/579

 

 

7

 

 

Motion - Fria bussresor för äldrePDF

 

 

2017/503

 

 

8

 

 

Motion - Barnahus i FalkenbergPDF

 

 

2018/56

 

 

9

 

 

Motion - Byggnationer av bostäder i kommunens inlandPDF

 

 

2016/279

 

 

10

 

 

Motion - Bostadsbyggande i hela kommuPDFnen

 

 

2017/473

 

 

11

 

 

Motion - Förbättrade öppettider på kommunens bibliotekPDF

 

 

2013/109

 

 

12

 

 

Medborgarförslag - Ändrade öppettider på biblioteket i FalkenbergPDF.

 

 

2013/281

 

 

13

 

 

Medborgarförslag - Bättre öppettider på biblioteketPDF

 

 

2014/131

 

 

14

 

 

Förvärv av fastigheten Lastaren 1PDF

 

 

2018/408

 

 

15

 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Tångalyckan 1 och 7PDF

 

 

2018/405

 

 

16

 

 

Förvärv av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:67PDF

 

 

2018/407

 

 

17

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

18

 

 

Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse mellan Region Halland och de halländska kommunernaPDF

 

 

2018/245

 

 

19

 

 

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmän vid utskrivning från slutenvårdPDF

 

 

2018/247

 

 

20

 

 

Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i HallandPDF

 

 

2018/358

 

 

21

 

 

Överenskommelse om kommun- och regionledningsforumPDF

 

 

2018/226

 

 

22

 

 

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfondPDF

 

 

2018/365

 

 

23

 

 

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2017PDF

 

 

2018/378

 

 

24

 

 

Sammanträdestider 20PDF19

 

 

2018/462

 

 

25

 

 

Fyllnadsval efter Christer Svensson (S) som ledamot i Falkenbergs Bostads AB

 

 

2018/490

 

 

26

 

 

Fyllnadsval efter Bernth Sibelius (L) som revisor för Falkenbergs kommun samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

2018/491

 

 

27

 

 

Val av revisor för Falkenbergs kommun samt revisorssuppleant i FAVRAB och VIVAB

 

 

2018/461

 

 

28

 

 

Val av revisor för Falkenbergs kommun

 

 

2018/463

 

 

29

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

30

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218