Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 25 september 2018

Dagordning


 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

3

 

 

Anmälan av motionerPDF

 

 

2018/20

 

 

4

 

 

Anmälan av medborgarförslagPDF

 

 

2018/19

 

 

5

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

6

 

 

Motion - Egenavgiften för färdtjänst ska följa kollektivtrafiktaxan utan påslagPDF

 

 

2017/579

 

 

7

 

 

Motion - Fria bussresor för äldrePDF

 

 

2017/503

 

 

8

 

 

Motion - Barnahus i FalkenbergPDF

 

 

2018/56

 

 

9

 

 

Motion - Byggnationer av bostäder i kommunens inlandPDF

 

 

2016/279

 

 

10

 

 

Motion - Bostadsbyggande i hela kommuPDFnen

 

 

2017/473

 

 

11

 

 

Motion - Förbättrade öppettider på kommunens bibliotekPDF

 

 

2013/109

 

 

12

 

 

Medborgarförslag - Ändrade öppettider på biblioteket i FalkenbergPDF.

 

 

2013/281

 

 

13

 

 

Medborgarförslag - Bättre öppettider på biblioteketPDF

 

 

2014/131

 

 

14

 

 

Förvärv av fastigheten Lastaren 1PDF

 

 

2018/408

 

 

15

 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Tångalyckan 1 och 7PDF

 

 

2018/405

 

 

16

 

 

Förvärv av fastigheten Falkenberg Tröinge 6:67PDF

 

 

2018/407

 

 

17

 

 

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten - antagandePDF

 

 

2014/273

 

 

18

 

 

Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse mellan Region Halland och de halländska kommunernaPDF

 

 

2018/245

 

 

19

 

 

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmän vid utskrivning från slutenvårdPDF

 

 

2018/247

 

 

20

 

 

Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i HallandPDF

 

 

2018/358

 

 

21

 

 

Överenskommelse om kommun- och regionledningsforumPDF

 

 

2018/226

 

 

22

 

 

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfondPDF

 

 

2018/365

 

 

23

 

 

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2017PDF

 

 

2018/378

 

 

24

 

 

Sammanträdestider 20PDF19

 

 

2018/462

 

 

25

 

 

Fyllnadsval efter Christer Svensson (S) som ledamot i Falkenbergs Bostads AB

 

 

2018/490

 

 

26

 

 

Fyllnadsval efter Bernth Sibelius (L) som revisor för Falkenbergs kommun samt som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB

 

 

2018/491

 

 

27

 

 

Val av revisor för Falkenbergs kommun samt revisorssuppleant i FAVRAB och VIVAB

 

 

2018/461

 

 

28

 

 

Val av revisor för Falkenbergs kommun

 

 

2018/463

 

 

29

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

30

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218