Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 25 maj 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Falkhallen.

Kommunfullmäktiges möte den 25/5 hålls i Falkhallen (Blackboxen). Start klockan 16. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

2

Anmälan av motioner

2021/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

4

Anmälan av interpellationer

2021/8

5

Svar på interpellation angående övergång över klitterna på Skrea strand

2021/207

6

Svar på interpellation angående satsning på små barns språkutveckling

2021/210

7

Svar på interpellation angående framtagande av idrottspolitiskt program och förbättrad folkhälsa

2021/211

8

Information om granskningsrapporter, 30 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordf.)

2020/49

9

Antagande av Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen

2021/109

10

Godkännande av reservationsavtal, del av Tröinge 6:75

2021/187

11

Revidering av ägardirektiv och förtydligande av ägardirektiv- Räddningstjänsten Väst

2021/144

12

Svar på remiss - Hemställan gällande ansvar för regional fysisk planering

2021/64

13

Avsägelse från Anette Ivarsson (C) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

2021/245

14

Val efter Lena Engström (L) från uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2021/171

15

Val efter Håkan Jeppsson (MP) från uppdraget som ledamot i Törlan, Uttran och Ramsjö kanals vattenråd

2021/185

16

Val efter Björn Ivarsson (M) från uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden

2021/217

17

Eventuellt tillkommande valärenden


18

Meddelanden och anmälningar

2021/9