Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 25 februari 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar     kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Revisionsplan 2020, 15 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordförande)

2020/3

2

Information - Företagarna i Falkenberg, 15 min. (Liselotte Bergenzaun Abel, ordf. Företagarna Falkenberg

2020/3

3

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

4

Anmälan av motioner

2020/6

5

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

6

Anmälan av interpellationer

2020/8

7

Motion - Åtgärder mot hedersrelaterat förtryck för elever och skolpersonal

2019/404

8

Motion - Föreningsdrivet gym i Ullared

2019/224

9

Redovisning av uppdrag- Dialog mellan kommunen och Resurscenter

2019/420

10

Budget för 2020; Revidering av målnamnet Västkustens starkaste näringsliv till Västsveriges starkaste näringsliv

2020/37

11

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att anställda i Falkenbergs kommun ska kunna utbilda sig och rekryteras till att arbeta som deltidsbrandmän

2019/418

12

Tecknande av VA-avtal gällande utbyggnation av VA-nätet Stafsinge villaby Stafsinge 3:6

2020/38

13

Teckna tilläggsavtal till VA-avtal gällande Smedjeholmens verksamhetsområde.

2020/31

14

Teckna tilläggsavtal till VA-avtal Falkenbergsmotet verksamhetsområde

2020/32

15

Ändring av Bygglovsnämndens reglemente

2019/554

16

Val efter Ghassan Ghaziri (M) från uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden

2019/551

17

Val efter Tore Bengtsson (S) från uppdraget som ersättare i Stiftelsen Svenstorpsgåvan

2019/559

18

Val efter Daniel Boman Ivarsson (C) från uppdragen som ledamot i Vivab och Favrab

2020/40

19

Val efter Iris Erlingsdottir (C) från uppdraget som ersättare i servicenämnden

2020/53

20

Eventuellt tillkommande valärenden


21

Meddelanden och anmälningar

2020/9