Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 25 augusti 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Falkallen.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

2

Anmälan av motioner

2020/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

4

Anmälan av interpellationer

2020/8

5

Motion - Kompensera förskolepersonal för karensdag under vinterhalvåret

2018/154

6

Motion - Hundrastgård i Falkenberg

2017/59

7

Medborgarförslag - Rastgård för hund

2017/165

8

Medborgarförslag - Göra området mellan Lövstavikens småbåtshamn och Stafsinge strand mer tillgängligt och användarvänligt

2017/381

9

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) 2020

2020/283

10

Inriktningsbeslut avseende fjärrvärme som uppvärmningskälla i Falkenbergs kommun

2020/284

11

Markanvisningsavtal gällande Kärreberg 3:146, 3:155 och 3:156

2020/305

12

Antagande av policy avseende gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland

2020/270

13

Val efter Karin Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2020/303

14

Avsägelse från Jesper Koch (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

2020/352

15

Eventuellt tillkommande valärenden


16

Meddelanden och anmälningar

2020/9