Information om covid-19

Från 12 januari finns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 24 september 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Information - Agenda 2030, 30 min. (Josefine Eirefelt, hållbarhetschef)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Information om granskningsrapporter

2019/251

7

Redovisning av uppdrag i budget 2019 – Förslag om en mer effektiv och modern organisation, 20 min. (Lars Fröding, kommunchef)

2019/271

8

Motion - Förbjud rökning på badstränder i Falkenbergs kommun

2018/300

9

Motion - Gratis broddar till alla pensionärer

2019/208

10

Motion - Idrottshall i Skrea

2018/439

11

Motion - Brandmän i beredskap

2019/140

12

Markköp Tröingeberg

2019/362

13

Exploateringsavtal för kv. Leken

2019/167

14

Detaljplan för kv Leken m fl (Herting) - Antagande

2013/212

15

Översiktsplan 2.0 - Aktualitetsprövning

2018/596

16

Ansökan om bidrag till Resurscenter Falkenberg

2019/340

17

Utbetalning av partistöd 2020

2019/75

18

Årlig ändring i arvodesreglementet

2017/572

19

Slutredovisning gällande nybyggnation av industribyggnader, samt fråga om tilläggsinvestering till Falkenbergs Terminal AB

2019/276

20

Upphävande av riktlinjer för serveringstillstånd m.m.

2019/316

21

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

2019/236

22

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2018

2019/322

23

Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2020

2019/360

24

Val efter Niclas Erlandsson (L) som ledamot i socialnämnden

2019/314

25

Val efter Samuel Hansson (KD) som ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden och valnämnden

2019/357

26

Val efter Daniel Boman Ivarsson (C) som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2019/354

27

Eventuellt tillkommande valärenden


28

Meddelanden och anmälningar

2019/9