Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 24 november 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Falkallen.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

2

Anmälan av motioner

2020/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

4

Anmälan av interpellationer

2020/8

5

Motion - Vägföreningar och vägsamfälligheter

2020/99

6

Reglering av betalningsansvar mellan Region Halland och de halländska kommunerna för uppkomna betalningsdagar inom trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2020/472

7

Antagande av ny rese- och mötespolicy

2018/162

8

Delårsrapport 2020 från Räddningstjänsten Väst

2020/434

9

Struktur för lokala styrdokument

2020/389

10

Fastställande av VA-taxa för 2021

2020/455

11

Fastställande av avfallstaxa för 2021

2020/456

12

Avsägelse från Ellinor T. Nilsson (S) från uppdraget som ledamot i valnämnden

2020/485

13

Val efter Mircea Nitescu (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2020/303

14

Val efter Rune Samuelsson (M) som ersättare i överförmyndarnämnden

2020/491

15

Eventuellt tillkommande valärenden


16

Meddelanden och anmälningar

2020/9