Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 24 april 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

Nr.

Ärende

Referens

1

Allmänhetens frågestund

 

2

Information - Krisberedskapsveckan, 10 min.
(Räddningstjänsten Väst)

2018/3

3

Anmälan av medborgarförslagPDF

2018/19

4

Falkenbergs Stadshus AB årsredovisning för 2017PDF

2018/132

5

Kommunens årsredovisning för 2017PDF

2018/114

6

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2017 årsPDF kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionenPDF Räddningstjänsten Väst och förbundsstyrelsenPDF Samordningsförbundet HallandPDF

2018/173

7

Ledamöternas eventuella frågor

2018/59

8

Anmälan av motioner

2018/20

9

Anmälan av interpellationer

 

10

Policy för medborgardialogWord

2018/175

11

Objektsupphandling inom särskilt boendeWord

2018/129

12

Planeringsförutsättningar 2019-2021Word

2018/184

13

Genomförande av allmän platsmark inom detaljplaneområdet förWord

Växthuset 9 m.fl.Word

2017/450

14

Avsägelse från Bengt Sundberg (M) från uppdraget som ersättare

i barn- och utbildningsnämnden

2018/192

15

Avsägelse från Filip Friberg Erzmoneit (S) från uppdraget som

ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2018/212

16

Avsägelse från Christer Hedin (SD) från uppdraget som revisor för

granskning av kommunens verksamhet

2018/216

17

Eventuellt tillkommande valärenden

 

18

Meddelanden och anmälningar

2018/218

Kontakt