Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 24 april 2018

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

Nr.

Ärende

Referens

1

Allmänhetens frågestund


2

Information - Krisberedskapsveckan, 10 min.
(Räddningstjänsten Väst)

2018/3

3

Anmälan av medborgarförslagPDF

2018/19

4

Falkenbergs Stadshus AB årsredovisning för 2017PDF

2018/132

5

Kommunens årsredovisning för 2017PDF

2018/114

6

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2017 årsPDF kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionenPDF Räddningstjänsten Väst och förbundsstyrelsenPDF Samordningsförbundet HallandPDF

2018/173

7

Ledamöternas eventuella frågor

2018/59

8

Anmälan av motioner

2018/20

9

Anmälan av interpellationer


10

Policy för medborgardialogWord

2018/175

11

Objektupphandling inom särskilt boendeWord

2018/129

12

Planeringsförutsättningar 2019-2021Word

2018/184

13

Genomförande av allmän platsmark inom detaljplaneområdet förWord

Växthuset 9 m.fl.Word

2017/450

14

Avsägelse från Bengt Sundberg (M) från uppdraget som ersättare

i barn- och utbildningsnämnden

2018/192

15

Avsägelse från Filip Friberg Erzmoneit (S) från uppdraget som

ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2018/212

16

Avsägelse från Christer Hedin (SD) från uppdraget som revisor för

granskning av kommunens verksamhet

2018/216

17

Eventuellt tillkommande valärenden


18

Meddelanden och anmälningar

2018/218

Kontakt