Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 23 februari 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 23/2 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 16. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Information - Revisionsplan 2021, 15 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordförande)

2021/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

3

Anmälan av motioner

2021/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

5

Anmälan av interpellationer

2021/8

6

Motion - Friskvårdsgrupp för barn med fetma

2019/436

7

Motion - Erbjuda elever och personal på gymnasieskolan att köpa överbliven lunchmat

2020/110

8

Medborgarförslag - Förenkling av VIVAB:s regler för småföretagare på landsbygden

2020/310

9

Överenskommelse om Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028

2020/556

10

Redovisning av uppdrag - Plastminimering

2019/176

11

Redovisning av uppdrag om att ta fram en konverteringsplan som ska utgöra underlag för skiftet till fjärrvärme i kommunkoncernens anläggningar

2021/14

12

Godkännande av reservationsavtal, del av Arvidstorp 1:39 m.fl.

2020/552

13

Markanvisningsavtal, Kärreberg 3:159

2021/47

14

Val efter Johan Palmgren (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2020/547

15

Val efter Ingela Gunnarsson (S) som ersättare i valnämnden

2020/485

16

Val efter Majvor Wallin (S) som ersättare i överförmyndarnämnden

2021/73

17

Meddelanden och anmälningar

2021/9