Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 23 april 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

1

Allmänhetens frågestund

2019/4

2

Politisk styrning 2019-2022 och utvecklad styrmodell.(Paulina Claesson, Oscar Åström utv.avd, 60 min)

2019/165

3

Kommunens årsredovisning för 2018

2019/168

4

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2018 års kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionen Räddningstjänsten Väst och förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Halland

2019/147

5

Information om granskningsrapporter

2018/617

6

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

7

Anmälan av motioner

2019/6

8

Anmälan av interpellationer

2019/8

9

Svar på interpellation

2019/8

10

Korrigering av tidigare beslutad överföring av investeringsmedel mellan 2018 och 2019

2019/94

11

Töringe 14:3 - Markförvärv

2019/122

12

Tröinge 6:75 – Ramavtal

2019/78

13

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Långaveka 3:21 m.fl.

2019/144

14

Detaljplan för Långaveka 3:21 - Antagande

2016/347

15

Exploateringsavtal kv. Leken m.fl.

2019/167

16

Detaljplan för kv. Leken m.fl. - Antagande

2013/212

17

Antagande av antikorruptionspolicy

2018/256

18

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

2019/137

19

Revidering av kultur-, fritids- och tekniknämndens reglemente; Förtydligande av ansvar för skötsel av turistinformationsskyltar

2019/145

20

Val efter Niklas Liljeroth (M) som ledamot i socialnämnden

2019/109

21

Val av ombud till ägarråd och årsstämma för Inera AB för perioden 2019-2022

2019/159

22

Val - Nominering till styrelsen i Ätrans vattenråd vid föreningsstämman 2019 och 2021

2019/199

23

Eventuellt tillkommande valärenden


24

Meddelanden och anmälningar

2019/9