Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 22 februari 2022

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 22/2 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 16. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Information - Coompanion Halland, 30 min. (Kajsa Vik, verksamhetsledare)

2022/2

2

Ledamöternas eventuella frågor

2022/4

3

Anmälan av motioner

2022/5

4

Anmälan av medborgarförslag

2022/6

5

Anmälan av interpellationer

2022/7

6

Information om granskningsrapport, 15 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordförande)

2021/454

7

Ökade driftskostnader samt investeringsmedel för inhyrd förskola på Nabolagets väg

2021/440

8

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

2022/65

9

Delrapportering uppdrag - Utveckla hur Falkenbergs kommunkoncern bör arbeta för att skapa förflyttning i hållbar riktning genom evenemang

2021/432

10

Investeringsprojekt kv Spettet

2022/49

11

Val efter Sofia Inlund (S) som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022/50

12

Avsägelse från Rikard Cavallini (L) från uppdragen som ledamot i kultur-, fritids- och tekniknämnden samt som ersättare valnämnden

2022/59

13

Eventuellt tillkommande valärenden


14

Meddelanden och anmälningar

2022/8